Miesiąc: październik 2020

Kategorie
Nasze wyroki

Prawomocnie wygrywamy z mBankiem

Sąd Apelacyjny w Warszawie uwzględnił złożoną przez nas apelację i zmienił na korzyść naszego klienta wyrok sądu I instancji. Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z 22 października 2020 r.: zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 3 czerwca 2019 r. wydany w sprawie I C 1119/17 w ten sposób, że zasądził od mBank S.A. na rzecz powoda kwotę 184.527,16 zł za jednoczesnym zaoferowaniem zwrotu przez powoda na […]