Miesiąc: marzec 2021

Kategorie
Nasze wyroki

Wygrywamy z mBankiem – umowa kredytowa nieważna

Kolejny korzystny dla naszych Klientów wyrok – nieważność umowy stwierdzona w sentencji wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym. Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z 22 marca 2021 r. wydanym na posiedzeniu niejawnym: stwierdził nieważność umowy kredytu dla osób fizycznych „Multiplan” waloryzowanego kursem CHF zawartej z mBank S.A.; zasądził od mBank S.A. na rzecz powodów kwotę 225.424,74 zł wraz z odsetkami ustawowymi […]