Wprowadzone przez Bartosz Pręda

Prawomocna wygrana – umowa Polbanku nieważna

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w zasadniczej części oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Legnicy z 9 czerwca 2021 r., przesądzając, że umowa kredytowa zawarta przez klientów kancelarii z dawnym Polbankiem (obecnie Raiffeisen Bank International AG) jest nieważna.

© PRĘDA Kancelaria Adwokacka → Kredyty frankowe