Strona głównaZanim pozwiesz bank / Ile można zyskać na wygraniu sprawy frankowej?

Ile można zyskać na wygraniu sprawy frankowej?

Ile można zyskać wygrywając z bankiem sprawę dot. kredytu frankowego? Na przykładzie kilku kredytów pokazujemy – na konkretnych kwotach – jaka jest wartość korzyści wynikających ze stwierdzenia nieważności umowy kredytowej przez sąd.

Przykład pierwszy

Kredyt zaciągnięty w roku: 2009

Kwota kredytu: 165.000 zł

Dotychczasowe spłaty: 155.000 zł

Pozostaje do spłaty (saldo wg banku): 53.100 CHF

Gdyby chcieć spłacić całą kwotę pozostałą do spłaty, po obecnym kursie 4,55 PLN/CHF, należałoby zapłacić na rzecz banku kwotę: 53.100 CHF x 4,14 = 241.605 zł

W przypadku stwierdzenia przez Sąd, że umowa jest nieważna, strony powinny sobie wzajemnie zwrócić to, co od siebie otrzymały. Kredytobiorca powinien zatem zwrócić bankowi kwotę udostępnionego kredytu (w naszym przykładzie: 165.000 zł), natomiast bank – powinien zwrócić kredytobiorcy wszystkie dokonane przez niego dotychczas spłaty (w naszym przykładzie: 155.000 zł).

Bilans wzajemnych rozliczeń kredytobiorcy i banku jest taki, że w przypadku wyroku stwierdzającego nieważność umowy, kredytobiorca będzie musiał zapłacić bankowi jeszcze tylko 10.000 zł (165.000 – 155.000 = 10.000 zł).

Abu ustalić, jaką rzeczywistą korzyść odnosi kredytobiorca ze stwierdzenia nieważności umowy tzw. „kredytu frankowego”, musimy porównać kwotę, którą wg banku kredytobiorca ma aktualnie do spłaty (53.100 CHF, czyli w przeliczeniu: 241.605 zł), z kwotą jaką miałby do spłaty w razie stwierdzenia nieważności (w naszym przykładzie: 10.000 zł).

Korzyść kredytobiorcy ze stwierdzenia nieważności w analizowanym przypadku to: 241.605 zł.

Przykład drugi

Kredyt zaciągnięty w roku: 2006

Kwota kredytu: 200.000 zł

Dotychczasowe spłaty: 231.340 zł

Pozostaje do spłaty (saldo wg banku): 61.600 CHF

Gdyby chcieć spłacić całą kwotę pozostałą do spłaty, po obecnym kursie 4,55 PLN/CHF, należałoby zapłacić na rzecz banku kwotę: 280.280 zł (bo: 61.600 CHF x 4,55 = 280.280 zł).

W przypadku wyroku stwierdzającego nieważność umowy, co skutkuje obowiązkiem wzajemnego zwrotu świadczeń, kredytobiorca powinien zwrócić bankowi kwotę udostępnionego kredytu (200.000 zł), a bank powinien zwrócić kredytobiorcy wszystkie dotychczas dokonane przez niego spłaty (231.340 zł). Okaże się zatem, że bilans tych rozliczeń jest na korzyść kredytobiorcy, który nie tylko nie musi już nic bankowi spłacać, ale jeszcze sam powinien otrzymać od banku zwrot kwoty nadpłaconego kapitału, czyli 31.340 zł (231.340 – 200.000 = 31.340 zł).

Korzyść kredytobiorcy ze stwierdzenia nieważności to w analizowanym przypadku: 311.620 zł, albowiem nie tylko kredytobiorca nie musi spłacać na rzecz banku równowartości 280.280 zł, ale jeszcze sam otrzyma 31.340 zł.

Przykład trzeci

Kredyt zaciągnięty w roku: 2008

Kwota kredytu: 480.000 zł

Dotychczasowe spłaty: 320.000 zł

Pozostaje do spłaty (saldo wg banku): 168.400 CHF

Gdyby chcieć spłacić całą kwotę pozostałą do spłaty, po kursie 4,55 PLN/CHF, należałoby zapłacić na rzecz banku kwotę: 766.220 zł (bo: 168.400 CHF x 4,55 = 766.220 zł).

W przypadku wyroku stwierdzającego nieważność umowy, do zapłaty na rzecz banku pozostanie kwota: 480.000 – 320.000 = 160.000 zł.

Korzyść ze stwierdzenia nieważności umowy: 766.220 – 160.000 = 606.220 zł.

Inne przykłady

Poniżej prezentujemy konkretne dane liczbowe z wyliczeń dokonanych na potrzeby niektórych prowadzonych przez naszą kancelarię spraw, obrazujące skalę korzyści przy kredytach opiewających na różne kwoty.

Kwota kredytu Rok zawarcia umowy Korzyść w razie stwierdzenia
nieważności umowy
74 000 zł 2006 58 300 zł
75 000 zł 2004 78 500 zł
75 400 zł 2005 71 100 zł
115 000 zł 2005 118 000 zł
116 600 zł 2008 147 810 zł
118 000 zł 2005 116 630 zł
130 000 zł 2007 174 500 zł
140 000 zł 2005 233 620 zł
160 000 zł 2007 206 460 zł
165 000 zł 2007 195 000 zł
200 000 zł 2007 237 000 zł
215 000 zł 2008 261 130 zł
226 500 zł 2008 369 900 zł
228 000 zł 2005 240 000 zł
230 000 zł 2008 337 950 zł
278 000 zł 2006 311 940 zł
300 000 zł 2007 329 000 zł
350 000 zł 2008 511 550 zł
362 500 zł 2008 550 100 zł
395 000 zł 2007 458 340 zł

Podsumowanie

Wielkość korzyści, jaką można odnieść ze stwierdzenia nieważności umowy kredytowej przez sąd zależy od wielu czynników, m.in. od kwoty kredytu i kursu PLN/CHF w chwili uruchomienia kredytu (im większa kwota kredytu i im niższy kurs w chwili zawierania umowy kredytowej, tym większa będzie korzyść) oraz okresu kredytowania.

W każdym razie, w przypadku stwierdzenia nieważności umowy, są to korzyści bardzo konkretne, najczęściej rzędu setek tysięcy złotych i co do zasady przewyższające kwotę udostępnionego przez bank kapitału.

Autor: Bartosz Pręda

Zobacz również

PRĘDA Kancelaria - Kredyty frankowe

Sędzia z kredytem frankowym nie jest wyłączony od orzekania

Czy sędzia, który zawarł sam umowę „kredytu frankowego”, jest z mocy ustawy wyłączony od orzekania w sprawie, w której strona domaga się ustalenia nieważności takiej umowy? Sąd Najwyższy podjął uchwałę, w której rozstrzygnął to zagadnienie prawne.

PRĘDA Kancelaria - Kredyty frankowe

Wyrok TSUE z 29.04.2021 r. (C-19/20)

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał kolejny wyrok w sprawie kredytobiorców z Polski – odpowiadając na pytania zadane przez Sąd Okręgowy w Gdańsku. Co orzekł TSUE w sprawie C-19/20? Jakie skutki orzeczenie to może mieć na sytuację frankowiczów?

PRĘDA Kancelaria - Kredyty frankowe

Sędzia z kredytem frankowym nie jest wyłączony od orzekania

Czy sędzia, który zawarł sam umowę „kredytu frankowego”, jest z mocy ustawy wyłączony od orzekania w sprawie, w której strona domaga się ustalenia nieważności takiej umowy? Sąd Najwyższy podjął uchwałę, w której rozstrzygnął to zagadnienie prawne.

Nasze wyroki

© PRĘDA Kancelaria Adwokacka → Kredyty frankowe