Strona główna / O kancelarii

O kancelarii

Pomagamy frankowiczom od 2017 roku

Pierwsze pozwy w sprawach frankowych składaliśmy na długo przed korzystnym dla polskich polskich kredytobiorców wyrokiem TSUE w sprawie państwa Dziubak. W sprawach kredytów frankowych mamy doświadczenie, które trudno przecenić.

Mimo coraz większej liczby wygranych spraw przeciwko bankom (zobacz: nasze wyroki) – nie spoczywamy na laurach. Cały czas rozwijamy naszą argumentację i doskonalimy sposób prowadzenia procesów sądowych. Analizujemy bieżące orzecznictwo, zwłaszcza Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, i umiejętnie wykorzystujemy je w sprawach przeciwko bankom.

Mamy świadomość, że dla Klienta, który powierzył nam swoją sprawę, może być ona najważniejszą sprawą w jego życiu i tak ją traktujemy.

Kredyty frankowe to nasza specjalność

Pierwsze pozwy w sprawach frankowych składaliśmy na długo przed korzystnym dla polskich polskich kredytobiorców wyrokiem TSUE w sprawie państwa Dziubak. W sprawach kredytów frankowych mamy doświadczenie, które trudno przecenić.

Mimo coraz większej liczby wygranych spraw przeciwko bankom (zobacz: nasze wyroki) – nie spoczywamy na laurach. Cały czas rozwijamy naszą argumentację i doskonalimy sposób prowadzenia procesów sądowych. Analizujemy bieżące orzecznictwo, zwłaszcza Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, i umiejętnie wykorzystujemy je w sprawach przeciwko bankom.

Mamy świadomość, że dla Klienta, który powierzył nam swoją sprawę, może być ona najważniejszą sprawą w jego życiu i tak ją traktujemy.

Adwokat Bartosz Pręda

Założyciel kancelarii. Od lat z zaangażowaniem reprezentuje kredytobiorców w sprawach tzw. „kredytów frankowych”.

W adwokaturze od 2010 r. Od 2013 r. prowadzi własną kancelarię adwokacką, ukierunkowaną od początku na świadczenie pomocy prawnej klientom indywidualnym, w szczególności – reprezentację procesową przed sądami.

Reprezentował klientów przed sądami w całej Polsce. Ma za sobą ponad 1.000 zakończonych spraw sądowych. Doświadczenie wyniesione z sądowej sali wykorzystuje w procesach prowadzonych przeciwko bankom w sprawach frankowych.

Adwokat Bartosz Pręda sprawuje bezpośredni nadzór merytoryczny nad wszystkimi sprawami zlecanymi kancelarii.

Wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu (numer wpisu: 1914).

Kontakt bezpośredni: bartosz.preda@preda.info

Bartosz Pręda - PRĘDA Kancelaria Adwokacka

Zespół

Monika Mil-Jankowska

adwokat Monika Mil-Jankowska

Wiktoria Rajzynger

apl. adw. Wiktoria Rajzynger

Natalia Wilczyńska

asystentka prawna Natalia Wilczyńska

Dlaczego zajmujemy się kredytami frankowymi?

Nie mamy najmniejszych wątpliwości, że tzw. „kredyty frankowe” były rażąco nieuczciwe. Banki wprowadzały kredytobiorców w błąd, nie informując rzetelnie o ryzyku kursowymi i zapewniając, że frank szwajcarski to „bardzo stabilna waluta”.

Banki doskonale zdawały sobie sprawę z tego, że w perspektywie kilkudziesięcioletniej (a taką należało przyjmować udzielając kredytu na 25 czy 30 lat) kurs franka będzie stale rósł. Istnieją dokumenty, które to potwierdzają.

Banki nie informowały kredytobiorców, że wzrost kursu CHF jest jedynie kwestią czasu. Nie informowały również o tym, że gdy wzrośnie kurs CHF to nie tylko wpłynie to na wysokość rat, ale – przede wszystkim – spowoduje wzrost salda kredytu (w przeliczeniu na złotówki).

Banki tym bardziej nie informowały o tym, że nie ma górnej granicy wzrostu kursu CHF, a saldo zadłużenia (w przeliczeniu na PLN) może wzrosnąć tak, że może przekroczyć wartość udostępnionego kapitału, nawet mimo wielu lat spłacania kredytu, może przekroczyć wartość nieruchomości zakupionej ze środków pochodzących z kredytu, a nawet – wartość całego majątku kredytobiorcy. Banki, ograniczając ryzyko własne, wystawiały kredytobiorców na ryzyko nieograniczone.

W końcu – w znakomitej większości wypadków – banki same arbitralnie ustalały kursy, po których przeliczały franki na złotówki i złotówki na franki, tym samym jednostronnie decydując o wysokości świadczenia kredytobiorców.

Dodatkowo, stosując inny kurs przy uruchomieniu kredytu, a inny przy spłacaniu rat, banki zarabiały na spreadzie, co stanowiło dodatkowe, ukryte obciążenie kredytobiorców.

Nie mamy wątpliwości, że umowy tzw. „kredytów frankowych” rażąco naruszały interesy kredytobiorców.

Za cel stawiam sobie przywrócenie porządku naruszonego przez banki, które oferowały kredyty frankowe zawierające niedozwolone postanowienia umowne.

Wiem jak to robić. Korzystne wyroki, które uzyskujemy dla naszych Klientów, są tego najlepszym potwierdzeniem.

Kredyty frankowe – w czym możemy Ci pomóc?

Przeanalizujemy Twoją umowę kredytową i okoliczności jej zawarcia – w szczególności to, jakich informacji udzielił Ci banki. Zweryfikujemy, czy – w świetle wytycznych TSUE – bank wypełnił ciążące na nim względem Ciebie obowiązki informacyjne. Ustalimy, czy istnieją okoliczności dające podstawę do podważenia przez bank, że przysługuje Ci status konsumenta. Finalnie: ocenimy, czy w Twoim przypadku istnieją podstawy do dochodzenia roszczeń przeciwko bankowi.

Wyjaśnimy Ci wszystkie ewentualne wątpliwości i odpowiemy na wszystkie pytania. Powiemy, czy w Twojej sprawie istnieją ponadprzeciętne czynniki ryzyka. Wyjaśnimy Ci wszelkie skutki pozwania banku oraz możliwe konsekwencje różnych rozstrzygnięć sądu (stwierdzenia nieważności umowy kredytowej, „odfrankowienia” kredytu, ale też – ewentualnego przegrania sprawy).

Jeżeli powierzysz nam prowadzenie swojej sprawy – zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Pomożemy Ci zgromadzić niezbędne dokumenty, uzyskać wyliczenia roszczeń, przygotujemy wszystkie pisma – zarówno na etapie przedsądowym, jak i w postępowaniu sądowym. Oczywiście zapewnimy Ci również reprezentację w sądzie. Zanim jednak do tego dojdzie – przygotujemy Cię do rozprawy.

Na każdym etapie sprawy, także między rozprawami, możesz liczyć na naszą pomoc i wyjaśnienie wszelkich kwestii związanych z Twoją sprawą. Na bieżąco też będziemy Cię informować o jej przebiegu.

Reprezentujemy również klientów, którzy zostali pozwani przez bank.

© PRĘDA Kancelaria Adwokacka → Kredyty frankowe