Klauzule niedozwolone Bank Gospodarki Żywnościowej (BGŻ)

Kredyt frankowy w Banku Gospodarki Żywnościowej - klauzule niedozwolone

W umowach „kredytów frankowych” zawieranych przez Bank Gospodarki Żywnościowej (BGŻ) znajdują się klauzule niedozwolone.

Prowadzimy sprawy o unieważnienie umów kredytów frankowych zawartych z Bankiem Gospodarki Żywnościowej.

Niektóre z tych klauzul stanowią podstawę do dochodzenia roszczeń przeciwko bankowi, w szczególności - ustalenia nieważności umowy.

Poniżej znajdziesz zastawienie takich klauzul niedozwolonych spotykanych w umowach kredytowych Banku Gospodarki Żywnościowej.

 

Klauzule abuzywne w umowach Banku Gospodarki Żywnościowej

Sprawdź, czy w Twojej umowie Banku Gospodarki Żywnościowej są postanowienia niedozwolone.

Postanowienia niedozwolone w „kredycie frankowym” Banku Gospodarki Żywnościowej.
Postanowienia niedozwolone w „kredycie frankowym” Banku Gospodarki Żywnościowej.

Umowa z 2008 r.  

§ 2 ust. 2

Kredyt zostanie uruchomiony bezgotówkowo, jednorazowo, w kwocie nie wyższej niż kwota kredytu, po spełnieniu warunków wynikających z umowy kredytowej, na rzecz: a) BGŻ S.A. w kwocie X CHF tytułem sfinansowania opłaty przygotowawczej, b) Zbywcy w kwocie i na rachunek wskazany w umowie kupna-sprzedaży kredytowanej nieruchomości zawartej w formie aktu notarialnego, c) Na rachunek osobisty Kredytobiorcy prowadzony w BGŻ S.A. tytułem sfinansowania opłat notarialnych oraz w ewentualnej pozostałej kwocie wynikającej z różnic kursowych.

§ 2 ust. 4 pkt g 

(...) pokrycie ewentualnych różnic pomiędzy kwotą kredytu przeliczoną na złote po kursie kupna obowiązującym w dniu złożenia wniosku o kredyt, a kwotą kredytu przeliczoną na złote po kursie kupna z dnia uruchomienia kredytu, niezbędna do zamknięcia transakcji

§ 4 ust. 1

Kredytobiorca zobowiązuje się do spłaty kredytu wraz z odsetkami w terminie określonym w ust. 3. Spłata kredytu następuje w złotych. Zmiana kursu waluty wpływa na wysokość salda kredytu oraz raty kapitałowo-odsetkowej.

§ 37.1. regulaminu kredytu hipotecznego i budowlanego

Kredyty w walutach wymienialnych wypłacane są w złotych, przy zastosowaniu kursu kupna waluty obowiązującego w Banku w chwili wypłaty.

§ 37.2. regulaminu kredytu hipotecznego i budowlanego

Kredyt w walutach wymienialnych podlegają spłacie w złotych, przy zastosowaniu kursu sprzedaży waluty obowiązującego w Banku w chwili spłaty.

Dlaczego my?

Zobacz, jakie argumenty przemawiają za powierzeniem nam Twojej sprawy

Specjalizacja

Zajmujemy się wyłącznie kredytami frankowymi. Nie podejmujemy się prowadzenia innych spraw. Poświęcamy się tylko jednemu tematowi – kredytom frankowym.

Ekspercka wiedza

Kredyty frankowe nie mają przed nami tajemnic. Na bieżąco śledzimy i analizujemy orzecznictwo, studiujemy branżowe publikacje i doskonalimy naszą argumentację.

Doświadczenie

Kredytami frankowymi zajmujemy się od 2017 r. Mimo coraz większej liczby wygranych spraw – nie spoczywamy na laurach. Cały czas rozwijamy naszą argumentację.

Korzystne wyroki

Regularnie wygrywamy z bankami. Mamy na swoim koncie prawomocne wygrane i rozliczone umowy. Liczba korzystnych wyroków naszej kancelarii rośnie z każdym miesiącem.

Kompleksowa obsługa

Powierzając nam sprawę, o nic więcej nie musisz się martwić. Zajmiemy się wszystkim - od wyliczeń, przez proces sądowy, na rozliczeniu z bankiem kończąc.

Bezpłatna analiza umowy kredytowej

Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę i wyjaśnimy, jakie są możliwości działania w Twojej sprawie.

Jasne zasady rozliczeń

Wynagrodzenie kancelarii jasno określone w umowie. Z góry wiesz, jakie poniesiesz koszty. Częściowo możesz zapłacić po zakończeniu sprawy.

Bezpośredni kontakt z adwokatem

W każdej chwili możesz skontaktować się bezpośrednio z adwokatem prowadzącym Twoją sprawę.

Nasze wyroki

Zobacz wyroki w sprawach prowadzonych przez naszą kancelarię

Wygrywamy z Santander Bank Polska w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze!

27 czerwca, 2024
Sąd Okręgowy w Zielonej Górze po przeprowadzeniu jednej rozprawy ustala nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu zawartej w 2008 r. z Kredyt Bankiem i zasądza na rzecz kredytobiorców wszystkie dochodzone pozwem kwoty wraz z odsetkami.
Sygnatura
I C 818/22
Bank
Santander Bank Polska
(Kredyt Bank)
zobacz szczegóły

Podwójna wygrana z mBankiem w Sądzie Okręgowym w Legnicy!

18 czerwca, 2024
Na pierwszej rozprawie Sąd ustala nieważność umowy dawnego BRE Banku (obecnie mBank) i jednocześnie oddala powództwo wzajemne banku o zwrot kapitału!
Sygnatura
I C 1072/23
Bank
mBank
(BRE Bank)
zobacz szczegóły

Prawomocna nieważność umowy GE Banku Mieszkaniowego w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu!

27 maja, 2024
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu podzielił argumenty przemawiające za nieważnością umowy GE Banku Mieszkaniowego (§ 17 z odwołaniem do kursu średniego NBP i marży kursowej) i w zasadniczej części oddalił apelację banku!
Sygnatura
I ACa 574/23
Bank
Bank BPH
(GE Bank Mieszkaniowy)
zobacz szczegóły

Wygrywamy z ING Bankiem Śląskim w Sądzie Okręgowym w Legnicy!

21 maja, 2024
Sąd Okręgowy w Legnicy na pierwszej rozprawie ustala nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu zawartej w 2008 r. z ING Bankiem Śląskim (kredyt indeksowany kursem CHF).
Sygnatura
I C 1146/23
Sędzia
Adam Mika
zobacz szczegóły

Bezpłatna analiza umowy

Prześlij nam skan swojej umowy kredytowej do bezpłatnej analizy i dowiedz się, czy możliwe jest zakwestionowanie Twojej umowy.