Strona głównaKlauzule niedozwolone / Bank Zachodni WBK

Klauzule niedozwolone – kredyt frankowy w Banku Zachodnim WBK

Bank Zachodni WBK – klauzule abuzywne

Umowy tzw. „kredytów frankowych” zawierane przez Bank Zachodni WBK zawierały klauzule niedozwolone.

Niektóre z tych klauzul stanowią podstawę do dochodzenia roszczeń przeciwko bankowi. Wygrany proces z bankiem może skutkować „odfrankowieniem” umowy lub ustaleniem, że umowa jest nieważna w całości.

Poniżej znajduje się zastawienie takich klauzul niedozwolonych spotykanych w umowach kredytowych Banku Zachodniego WBK.

Umowa o dewizowy kredyt mieszkaniowy z 2006 r.

Art. 3.07 ust. 3

Uruchomienie kredytu nastąpi w złotych polskich przy wykorzystaniu bieżącego kursu kupna dewiz dla CHF obowiązującego w Banku Zachodnim WBK S.A. w dniu płatności.

Art. 3.08 ust. 5

Walutą spłaty kredytu jest CHF. W przypadku spłaty kredytu w złotych polskich realizacja płatności nastąpi przy wykorzystaniu bieżącego kursu sprzedaży dewiz dla CHF obowiązującego w Banku Zachodnim WBK S.A. w dniu realizacji należności Banku.

Art. 3.12 ust. 3

Płatność prowizji nastąpi w złotych polskich przy wykorzystaniu bieżącego kursu kupna dewiz dla CHF obowiązującego w Banku Zachodnim WBK S.A. w dniu płatności prowizji.

Umowa o dewizowy kredyt mieszkaniowy/inwestorski z 2008 r.

Art. 3.07 ust. 3 pkt. 3.1

Uruchomienie kredytu nastąpi na rachunek wskazany w ust. 2, w zależności od waluty rachunku:

W złotych polskich przy wykorzystaniu bieżącego /negocjowanego kursu kupna dewiz dla CHF obowiązującego w Banku w dniu płatności lub w walucie kredytu.

Art. 3.09 ust. 3

Walutą spłaty kredytu jest CHF. W przypadku spłaty kredytu w złotych realizacja płatności nastąpi przy wykorzystaniu bieżącego kursu sprzedaży dewiz dla CHF obowiązującego w Banku w dniu realizacji należności Banku.

© PRĘDA Kancelaria Adwokacka → Kredyty frankowe