PREDA.info

Klauzule niedozwolone Dominet Bank

Kredyt frankowy w Dominet Banku - klauzule niedozwolone

W umowach „kredytów frankowych” zawieranych przez Dominet Bank znajdują się klauzule niedozwolone.

Prowadzimy sprawy o unieważnienie umów kredytów frankowych zawartych z Dominet Bankiem.

Niektóre z tych klauzul stanowią podstawę do dochodzenia roszczeń przeciwko bankowi. Wygrany proces z bankiem może skutkować „odfrankowieniem” umowy lub ustaleniem, że umowa jest nieważna w całości.

Poniżej znajduje się zastawienie takich klauzul niedozwolonych spotykanych w umowach kredytowych Dominet Bank.

Klauzule abuzywne w umowach Dominet Bank

Sprawdź, czy w Twojej umowie Dominet Bank są postanowienia niedozwolone.

Postanowienia niedozwolone w „kredycie frankowym” Dominet Bank.
Postanowienia niedozwolone w „kredycie frankowym” Dominet Bank.

Umowa z 2008 r.  

§ 6 ust. 5

Wypłata kredytu udzielonego w walucie obcej następuje w PLN przy zastosowaniu kursu kupna dewiz obowiązującego w Banku w dniu wypłaty Kredytu lub poszczególnych jego transz z zastrzeżeniem pkt 6.

§ 7 ust. 11

W przypadku Kredytu udzielonego w walucie obcej, jeżeli zapłata następuje w PLN - równowartość w PLN kwoty waluty do spłaty w walucie obcej, przeliczana jest według kursu sprzedaży dewiz/pieniądza zgodnie z aktualną Tabelą kursów obowiązującą w Banku w dniu wpływu środków na rachunek przeznaczony do obsługi Kredytu.

Dlaczego my?

Zobacz, jakie argumenty przemawiają za powierzeniem sprawy Twojego kredytu frankowego naszej kancelarii.

Ekspercka wiedza

Kredyty frankowe nie mają przed nami tajemnic. Na bieżąco śledzimy i analizujemy orzecznictwo, studiujemy branżowe publikacje i doskonalimy naszą argumentację.

Doświadczenie

Kredytami frankowymi zajmujemy się od 2017 r. Regularnie wygrywamy z bankami. Zobacz nasze wyroki.

Kompleksowa obsługa

Powierzając nam sprawę o nic więcej nie musisz się martwić. Zajmiemy się wszystkim - od wyliczeń, przez proces sądowy, na rozliczeniu z bankiem kończąc.  

Bezpłatna analiza umowy kredytowej

Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę i wyjaśnimy, jakie są możliwości działania w Twojej sprawie.

Jasne zasady rozliczeń

Wynagrodzenie kancelarii jasno określone w umowie. Z góry wiesz, jakie poniesiesz koszty. Częściowo możesz zapłacić po zakończeniu sprawy.

Bezpośredni kontakt z adwokatem

W każdej chwili możesz skontaktować się bezpośrednio z adwokatem prowadzącym Twoją sprawę.

Bezpłatna analiza umowy

Prześlij nam skan swojej umowy kredytowej do bezpłatnej analizy i dowiedz się, czy możliwe jest zakwestionowanie Twojej umowy, jakie korzyści może to przynieść oraz jakie są warunki prowadzenia sprawy przez kancelarię.