Kategorie
Baza wiedzy

Kredyt frankowy – ile można zyskać pozywając bank [konkretne kwoty]

Dość często spotykam się z pytaniem: ile można zyskać wygrywając sprawę z bankiem? Na przykładzie trzech kredytów pokazuję na konkretnych kwotach, jaka jest wartość korzyści wynikających ze stwierdzenia nieważności umowy kredytowej przez sąd.

Przykład pierwszy

Kredyt zaciągnięty w roku: 2008

Kwota kredytu: 165.000 zł

Dotychczasowe spłaty: 155.000 zł

Pozostaje do spłaty (saldo wg banku): 53.100 CHF

Gdyby chcieć spłacić całą kwotę pozostałą do spłaty, po obecnym kursie 4,14 PLN/CHF, należałoby zapłacić na rzecz banku kwotę: 53.100 CHF x 4,14 = 219.834 zł

W przypadku stwierdzenia przez Sąd, że umowa jest nieważna, strony powinny sobie wzajemnie zwrócić to, co od siebie otrzymały. Kredytobiorca powinien zatem zwrócić bankowi kwotę udostępnionego kredytu (w naszym przykładzie: 165.000 zł), natomiast bank – powinien zwrócić kredytobiorcy wszystkie dokonane przez niego dotychczas spłaty (w naszym przykładzie: 155.000 zł).

Bilans wzajemnych rozliczeń kredytobiorcy i banku jest taki, że w przypadku wyroku stwierdzającego nieważność umowy, do zapłaty na rzecz banku pozostanie kredytobiorcy kwota: 165.000 – 155.000 = 10.000 zł.

Abu ustalić, jaką rzeczywistą korzyść odnosi kredytobiorca ze stwierdzenia nieważności umowy tzw. „kredytu frankowego”, musimy porównać kwotę, którą wg banku ma aktualnie do spłaty (53.100 CHF, czyli w przeliczeniu: 219.834 zł), z kwotą jaką miałby do spłaty w razie stwierdzenia nieważności (w naszym przykładzie: 10.000 zł).

Korzyść kredytobiorcy ze stwierdzenia nieważności w analizowanym przypadku to: 209.834 zł.

Przykład drugi

Kredyt zaciągnięty w roku: 2006

Kwota kredytu: 200.000 zł

Dotychczasowe spłaty: 221.340 zł

Pozostaje do spłaty (saldo wg banku): 63.600 CHF

Gdyby chcieć spłacić całą kwotę pozostałą do spłaty, po obecnym kursie 4,14 PLN/CHF, należałoby zapłacić na rzecz banku kwotę: 63.600 CHF x 4,14 = 263.304 zł

W przypadku wyroku stwierdzającego nieważność umowy, co skutkuje obowiązkiem wzajemnego zwrotu świadczeń, kredytobiorca powinien zwrócić bankowi kwotę udostępnionego kredytu (200.000 zł), a bank powinien zwrócić kredytobiorcy wszystkie dotychczas dokonane przez niego spłaty (221.340 zł). Okaże się zatem, że bilans tych rozliczeń jest na korzyść kredytobiorcy, który nie tylko nie musi już nic bankowi spłacać, ale jeszcze sam powinien otrzymać od banku kwotę 21.340 zł (221.340 – 200.000 = 21.340 zł).

Korzyść kredytobiorcy ze stwierdzenia nieważności to w analizowanym przypadku: 284.644 zł, albowiem nie tylko kredytobiorca nie musi spłacać na rzecz banku równowartości 263.304 zł, ale jeszcze sam otrzyma 21.340 zł.

Przykład trzeci

Kredyt zaciągnięty w roku: 2008

Kwota kredytu: 480.000 zł

Dotychczasowe spłaty: 320.000 zł

Pozostaje do spłaty (saldo wg banku): 168.400 CHF

Gdyby chcieć spłacić całą kwotę pozostałą do spłaty, po kursie 4,14 PLN/CHF, należałoby zapłacić na rzecz banku kwotę: 168.400 CHF x 4,14 = 697.176 zł

W przypadku wyroku stwierdzającego nieważność umowy, do zapłaty na rzecz banku pozostanie kwota: 480.000 – 320.000 = 160.000 zł.

Korzyść ze stwierdzenia nieważności umowy: 697.176 – 160.000 = 537.176 zł

Podsumowanie

Wielkość korzyści, jaką można odnieść z wygrania sprawy sądowej z bankiem zależy od wielu czynników, m.in. od kwoty kredytu i kursu PLN/CHF w chwili zaciągania kredytu (im większa kwota kredytu i im niższy kurs w chwili zaciągania kredytu, tym większa będzie korzyść). W każdym razie, w przypadku stwierdzenia nieważności umowy, są to korzyści bardzo konkretne, rzędu setek tysięcy złotych.