Strona główna / Kredyty frankowe / Zielona Góra

Kredyty frankowe kancelaria Zielona Góra

Prowadzimy sprawy frankowe na terenie całej Polski. Pomagamy także frankowiczom z Zielonej Góry.

Klientami naszej kancelarii są również osoby, których miejscem zamieszkania jest Zielona Góra i okolice. Wynika to z faktu, że nasza kancelaria ma siedzibę w Głogowie, w związku z czym dojazd z Zielonej Góry na spotkanie do kancelarii nie jest żadnym problemem. Zieloną Górę dzieli od Głogowa ok. 60 km. W tzw. “sprawach frankowych” współpraca z kancelarią w dużej mierze może odbywać się on-line, co dodatkowo niweluje znaczenie fizycznej odległości od kancelarii.

Do pewnego czasu sprawy frankowe toczyły się przede wszystkim w miastach, w których siedzibę miały banki. Od listopada 2019 r., na skutek zmiany przepisów, możliwe stało się wytoczenie sprawy przed sądem właściwym dla miejsca zamieszkania kredytobiorcy.

Z uwagi na wartość przedmiotu sporu (przeważnie powyżej 75.000 zł), sprawy frankowe kredytobiorców, których miejscem zamieszkania jest Zielona Góra i okolice, mogą toczyć się przed Sądem Okręgowym w Zielonej Górze. Sądem drugiej instancji jest w takim wypadku Sąd Apelacyjny w Poznaniu.

Pomoc frankowiczom – kancelaria Zielona Góra

Pomoc oferowana frankowiczom z Zielonej Góry obejmuje:

  • analizę umowy tzw. kredytu frankowego,
  • pomoc w uzyskaniu dokumentów od banku, niezbędnych do precyzyjnego sformułowania roszczeń z umowy kredytu frankowego (kwot przysługujących kredytobiorcy w razie stwierdzenie nieważności umowy kredytowej oraz w przypadku odfrankowienia kredytu),
  • przygotowanie pozwu w sprawie frankowej,
  • reprezentację przed sądem I i II instancji,
  • wsparcie prawne i konsultacje udzielane frankowiczom na wszystkich etapach postępowania.

Kredyt frankowy – kancelaria Zielona Góra

Jeżeli posiadasz kredyt frankowy (denominowany lub indeksowany), to wysoce prawdopodobne jest, że Twoja umowa zawiera niedozwolone klauzule umowne. Większość tego typu umów z lat 2005 – 2010 zawiera takie postanowienia.

Jeśli w Twojej umowie kredytu frankowego występują klauzule niedozwolone (abuzywne) – możesz pozwać bank. Możesz żądać ustalenia, że Twoja umowa jest nieważna. Ewentualnie – możesz również żądać tzw. “odfrankowienia kredytu”, co skutkuje przekształceniem umowy w kredyt złotowy.

Każde z tych rozwiązań może prowadzić do oszczędności rzędu kilkuset tysięcy złotych (im wyższa kwota kredytu – tym korzyści mogą być większe).

Kredyty frankowe – kancelaria Zielona Góra

Jeśli mieszkasz w Zielonej Górze i poszukujesz kancelarii do prowadzenia sprawy sądowej przeciwko bankowi dotyczącej kredytu frankowego – jesteś we właściwym miejscu.

Nasza kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną na rzecz frankowiczów z Zielonej Góry. Sprawami frankowymi zajmujemy się od 2017 r., uzyskując korzystne dla frankowiczów wyroki.

Zaangażowanie i doświadczenie pozwalają nam skutecznie świadczyć pomoc frankowiczom z całej Polski, w tym również frankowiczom z Zielonej Góry.

© PRĘDA Kancelaria Adwokacka → Kredyty frankowe