Publikacje z kategorii: Zagadnienia prawne

By zniechęcić kredytobiorców do występowania na drogę sądową, banki zapowiadają, że nawet w przypadku stwierdzenia nieważności umowy będą żądały wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Część banków już występuje z takimi roszczeniami. Czy kredytobiorcy mają się czego obawiać?

Klauzuli spreadowa to określenie, które dość często pojawia się w kontekście tzw. „kredytów frankowych”. Co oznacza to pojęcie?

Czy sędzia, który zawarł sam umowę „kredytu frankowego”, jest z mocy ustawy wyłączony od orzekania w sprawie, w której strona domaga się ustalenia nieważności takiej umowy? Sąd Najwyższy podjął uchwałę, w której rozstrzygnął to zagadnienie prawne.

Czy możliwość jednostronnego ustalania przez banki kursów wymiany walut w umowach kredytów frankowych jest sprzeczna z naturą stosunku prawnego? Jeśli tak, to jakie rodzi to konsekwencje? Sąd Najwyższy podjął uchwałę, w której odpowiedział na te pytania.

W pozwach w sprawach frankowych na ogół formułuje się kilka roszczeń. Pojawiły się wątpliwości, czy przy kumulacji roszczeń wynikających z czynności bankowych należy pobierać jedną opłatę stałą, czy wielokrotność tej opłaty. Wątpliwości te rozstrzygnął Sąd Najwyższy.

W dniu 7 maja 2021 r. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów Sądu Najwyższego podjął uchwałę w sprawie kredytów frankowych, nadając jej moc zasady prawnej. Uchwała ma istotne znaczenie dla kwestii przedawnienia roszczeń stron umowy kredytu frankowego.

© PRĘDA Kancelaria Adwokacka → Kredyty frankowe