Kategorie
Aktualności

Mapa klauzul niedozwolonych w umowach „kredytów frankowych”

Rzecznik Finansowy przygotował zestawienie klauzul niedozwolonych, występujących w umowach tzw. „kredytów frankowych”. Przygotowana przez Rzecznika Finansowego „mapa klauzul” pozwala w łatwy sposób zorientować się, czy umowa zawiera klauzule niedozwolone.

Przy poszczególnych klauzulach Rzecznik Finansowy zamieścił informację, czy jej zastosowanie w umowie może skutkować nieważnością całej umowy czy też możliwością zwrotu nadpłaconych kwoty.

Jak wskazuje sam Rzecznik Finansowy – adresatem „Mapy klauzul” mają być przede wszystkim osoby, które do tej pory nie podejmowały żadnych działań związanych ze swoją umową. Zestawienie to z całą pewnością może stanowić punkt wyjścia dla osób zainteresowanych dochodzeniem roszczeń przeciwko bankowi, choć oczywiście nie wyczerpuje zagadnień prawnych istotnych przy podejmowaniu decyzji o ewentualnym wytoczeniu sprawy sadowej bankowi.

Przygotowane przez rzecznika zestawienie obejmuje zawierane w różnych okresach umowy niżej wymienionych banków.

Banki:

BPH S.A., w tym: BPH PBK S.A. Umowa kredytu hipotecznego z 2002 r.; BPH S.A. Umowa kredytu budowlano-hipotecznego z 2004 r., z 2005 r., BPH S.A. Umowa kredytu hipotecznego z 2006 r.; BPH S.A. Umowa o kredyt hipoteczny z 2005 r. BPH S.A. Umowa o kredyt hipoteczny z 2006 r., z 2007 r. i 2008 r.

BNP Paribas S.A., w tym: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Umowa z 2008 r.; Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Regulamin kredytu hipotecznego i budowlanego; Fortis Bank S.A. Umowa z 2007 r.; Raiffeisen Bank Polska S.A. Umowa kredytu Mieszkaniowego nr MG z 2008 r.; Regulamin Kredytu Mieszkaniowego „Marża” w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna; EFG EuroBank Egasis (Polbank) Umowa o kredyt hipoteczny z 2007 r., 2008 r. i 2009 r.; Regulamin Kredytu Hipotecznego udzielanego przez POLBANK EFG

Bank Ochrony Środowiska S.A. Umowa z 2007 r.

Getin Noble Bank S.A., w tym: Getin Noble Bank S.A. Umowa 2005 r.; Getin Noble Bank S.A. Umowa 2006 r.; Getin Noble Bank S.A.  Umowa z 2007 r.; DNB Bank Polska S.A. Umowa z 2009 r.

ING Bank Śląski S.A. Umowa 2008 r.

mBank S.A., w tym: BRE Bank S.A. Umowa z 2004 r. mPlan; BRE Bank S.A. Umowa z 2005 r. mPlan; BRE Bank S.A. Umowa z 2006 r. Multiplan; BRE Bank S.A. Umowa z 2007 r. mPlan; BRE Bank S.A. Umowa z 2008 r. Multiplan

Bank Millennium S.A., w tym: Bank Millenium S.A. Umowa z 2005 r. MILLEKREDYT DOM; Bank Millenium S.A. Umowa o kredyt hipoteczny z 2006 r. i 2007 r.; Bank Millenium S.A. Umowa o kredyt hipoteczny z 2008 r.; Euro Bank S.A. Umowa kredytu hipotecznego z 2008 r. i 2009 r.; Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych przez Euro Bank S.A.

Pekao Bank Hipoteczny S.A. Umowa kredytu z 2008 r.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., w tym: Nordea Bank S.A. Umowa o kredyt mieszkaniowy NORDEA – HABITAT z 2006 r.; Nordea Bank S.A. Umowa o kredyt mieszkaniowy NORDEA – HABITAT z 2008 r.; PKO BP S.A. Umowa kredytu mieszkaniowego WŁASNY KĄT hipoteczny z 2005 r., z 2006 r. i 2007 r.; PKO BP S.A. Umowa z 2006 r.; PKO BP S.A. Umowa pożyczki hipotecznej z 2006 r.

Santander Bank Polska S.A., w tym: Kredyt Bank S.A. Umowa z 2002 r.; Kredyt Bank S.A. Umowa z 2007 r. EKSTRALOKUM; Kredyt Bank S.A. Umowa z 2008 r. EKSTRALOKUM; Bank Zachodni WBK S.A. Umowa o dewizowy kredyt mieszkaniowy z 2006 r.; Bank Zachodni WBK S.A. Umowa o dewizowy kredyt mieszkaniowy/inwestorski z 2008 r.; Deutsche Bank S.A. Umowa z 2006 r., z 2007 r. ; Deutsche Bank S.A. Umowa z 2008 r.

Santander Consumer Bank S.A. Umowa z 2007 r.

Credit Agricole Bank Polska S.A., w tym: Lukas Bank S.A. Umowa kredytu z 2007 r.; Lukas Bank S.A. Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych w LUKAS Banku S.A.; Lukas Bank S.A. Umowa kredytu z 2008 r.; Lukas Bank S.A. Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych w LUKAS Banku S.A.