Kategorie
Aktualności

Jak w sprawach frankowych orzeka Sąd Okręgowy w Legnicy?

W grudniu 2020 r. w Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych opublikowanych zostało kilka wyroków w sprawach frankowych (z uzasadnieniami) wydanych przez Sąd Okręgowy w Legnicy. W listopadzie i grudniu 2020 r. Sąd Okręgowy w Legnicy wydał kolejne wyroki.

Wszystkie analizowane wyroki są korzystne dla „frankowiczów”. Przeważają wyroki ustalające nieważność umowy. W niektórych rozstrzygnięciach Sąd Okręgowy w Legnicy zastosował tzw. „teorię salda”.

Wszystkie analizowane wyroki, jako wyroki sądu pierwszej instancji, są wyrokami nieprawomocnymi.

Wyroki Sądu Okręgowego w Legnicy w sprawach tzw. „kredytów frankowych”

Poniższa lista zwiera zestawienie wszystkich wyroków, do których udało mi się dotrzeć (co nie oznacza, że są to wszystkie wyroki, jakie zostały wydane).

Wyrok z 25 czerwca 2020 r. w sprawie I C 204/19

Przeciwko: mBank S.A.

Rodzaj kredytu: indeksowany

Rozstrzygnięcie: wygrana kredytobiorcy (Sąd ustala, że umowa jest nieważna + teoria salda)

Przewodniczący: SSO Agata Kawa-Jerka

Link do orzeczenia: Portal Orzeczeń Sądów Powszechnych (opublikowano 2 grudnia 2020 r.)

Wyrok z 1 lipca 2020 r. w sprawie I C 207/19

Przeciwko: brak danych

Rodzaj kredytu: denominowany

Rozstrzygnięcie: wygrana kredytobiorców (Sąd ustala, że umowa jest nieważna)

Przewodniczący: SSO Joanna Tabor-Wytrykowska

Link do orzeczenia: Portal Orzeczeń Sądów Powszechnych (opublikowano 7 grudnia 2020 r.)

Wyrok z 16 września 2020 r. w sprawie I C 11/19

Przeciwko: brak danych

Rodzaj kredytu: indeksowany

Rozstrzygnięcie: wygrana kredytobiorcy („odfrankowienie” umowy – Sąd zasądza kwotę tytułem nadpłaconych rat)

Przewodniczący: SSO Zbigniew Juszkiewicz

Link do orzeczenia: Portal Orzeczeń Sądów Powszechnych (opublikowano 7 grudnia 2020 r.)

Wyrok z 12 listopada 2020 r. w sprawie I C 467/19

Przeciwko: BPH

Rodzaj kredytu: indeksowany

Rozstrzygnięcie: wygrana kredytobiorcy (Sąd ustala, że umowa jest nieważna)

Przewodniczący: SSO Adam Mika

Link do orzeczenia: Nawigator SBB

Wyrok z 22 grudnia 2020 r. w sprawie I C 42/20

Przeciwko: Raiffeisen (Polbank)

Rodzaj kredytu: indeksowany

Rozstrzygnięcie: wygrana kredytobiorców (Sąd ustala, że umowa jest nieważna + zasądza kwotę tytułem nienależnego świadczenia)

Przewodniczący: SSO Joanna Tabor Wytrykowska

Link do orzeczenia: Nawigator SBB

Wyrok z 23 grudnia 2020 r. w sprawie I C 83/20

Przeciwko: Santander Bank Polska (Kredyt Bank)

Rodzaj kredytu: indeksowany

Rozstrzygnięcie: wygrana kredytobiorców (Sąd ustala, że umowa jest nieważna + teoria salda)

Przewodniczący: SSO Agata Kawa-Jerka

Link do orzeczenia: Nawigator SBB

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.