Publikacje powiązane z tematem: Bank BPH

Sąd Okręgowy w Legnicy wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym ustala przesłankowo nieważność umowy kredytowej GE Money Banku i zasądza na rzecz kredytobiorców ponad 391.000 zł.

Artykuły powiązane z tematem: Bank BPH

© PRĘDA Kancelaria Adwokacka → Kredyty frankowe