Publikacje powiązane z tematem: PKO BP

Wyrokiem z 10.05.2022 r. Sąd Okręgowy w Legnicy ustalił nieważność umowy kredytowej Własny Kąt Hipoteczny i zasądził na rzecz naszej klientki dochodzoną pozwem kwotę wraz z odsetkami.

Sąd Okręgowy w Legnicy ustala, że umowa kredytowa PKO BP jest nieważna w całości i zasądza na rzecz kredytobiorców wszystkie dochodzone pozwem kwoty.

Artykuły powiązane z tematem: PKO BP.

© PRĘDA Kancelaria Adwokacka → Kredyty frankowe