Publikacje powiązane z tematem: przedawnienie

W dniu 7 maja 2021 r. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów Sądu Najwyższego podjął uchwałę w sprawie kredytów frankowych, nadając jej moc zasady prawnej. Uchwała ma istotne znaczenie dla kwestii przedawnienia roszczeń stron umowy kredytu frankowego.

Artykuły powiązane z tematem: przedawnienie.

© PRĘDA Kancelaria Adwokacka → Kredyty frankowe