Publikacje powiązane z tematem: Sąd Apelacyjny w Warszawie

Wyrokiem z 31 sierpnia 2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie podtrzymał rozstrzygnięcie sądu I instancji stwierdzające nieważność umowy i zasądził na rzecz Klientów kancelarii dodatkowe 15.648,25 zł.

Sąd Apelacyjny w Warszawie uwzględnił złożoną przez naszą kancelarię apelację i zmienił na korzyść naszego klienta wyrok sądu I instancji. Umowa mBanku jest nieważna.

Artykuły powiązane z tematem: Sąd Apelacyjny w Warszawie.

© PRĘDA Kancelaria Adwokacka → Kredyty frankowe