Publikacje powiązane z tematem: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu potwierdza, że umowa kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF, zawarta z Getin Bankiem w 2008 r., jest nieważna w całości.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w zasadniczej części oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Legnicy z 9 czerwca 2021 r., przesądzając, że umowa kredytowa zawarta przez klientów kancelarii z dawnym Polbankiem (obecnie Raiffeisen Bank International AG) jest nieważna.

Artykuły powiązane z tematem: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu.

© PRĘDA Kancelaria Adwokacka → Kredyty frankowe