Strona głównaZagadnienia prawne / Sąd Najwyższy: w sprawach frankowych jedna opłata od pozwu

Sąd Najwyższy: w sprawach frankowych jedna opłata od pozwu

W pozwach w sprawach frankowych na ogół formułuje się kilka roszczeń. Pojawiły się wątpliwości, czy przy kumulacji roszczeń wynikających z czynności bankowych należy pobierać jedną opłatę stałą, czy wielokrotność tej opłaty. Wątpliwości te rozstrzygnął Sąd Najwyższy.

W dniu 28 stycznia 2022 r. w sprawie III CZP 38/22 Sąd Najwyższy podjął uchwałę:

Od powoda będącego konsumentem, dochodzącego w jednym pozwie kilku roszczeń wynikających z czynności bankowych, pobiera się na podstawie art. 13a ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 755 ze zm.) jedną opłatę stałą, jeżeli wartość przedmiotu sporu dla tych roszczeń, ustalona na podstawie art. 21 KPC, przewyższa kwotę 20 000 zł.

Uchwała jest zatem korzystna dla kredytobiorców. W praktyce bowiem w sprawach frankowych najczęściej żądanie pozwu obejmuje zarówno ustalenie nieważności umowy, jak i żądanie zapłaty z tytułu zwrotu świadczenia nienależnego (w związku z nieważnością umowy). Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego kredytobiorca zapłaci w takim wypadku jedną opłatę od pozwu, czyli 1.000 zł, a nie osobno od każdego roszczenia, co oznaczałoby konieczność zapłaty 2.000 zł.

Autor: Bartosz Pręda

Zobacz również

PRĘDA Kancelaria - Kredyty frankowe

Sędzia z kredytem frankowym nie jest wyłączony od orzekania

Czy sędzia, który zawarł sam umowę „kredytu frankowego”, jest z mocy ustawy wyłączony od orzekania w sprawie, w której strona domaga się ustalenia nieważności takiej umowy? Sąd Najwyższy podjął uchwałę, w której rozstrzygnął to zagadnienie prawne.

PRĘDA Kancelaria - Kredyty frankowe

Wyrok TSUE z 29.04.2021 r. (C-19/20)

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał kolejny wyrok w sprawie kredytobiorców z Polski – odpowiadając na pytania zadane przez Sąd Okręgowy w Gdańsku. Co orzekł TSUE w sprawie C-19/20? Jakie skutki orzeczenie to może mieć na sytuację frankowiczów?

PRĘDA Kancelaria - Kredyty frankowe

Sędzia z kredytem frankowym nie jest wyłączony od orzekania

Czy sędzia, który zawarł sam umowę „kredytu frankowego”, jest z mocy ustawy wyłączony od orzekania w sprawie, w której strona domaga się ustalenia nieważności takiej umowy? Sąd Najwyższy podjął uchwałę, w której rozstrzygnął to zagadnienie prawne.

Nasze wyroki

© PRĘDA Kancelaria Adwokacka → Kredyty frankowe