Strona głównaNasze wyroki / Kolejna prawomocna wygrana z mBankiem

Kolejna prawomocna wygrana z mBankiem

Wyrokiem z 31 sierpnia 2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie podtrzymał rozstrzygnięcie sądu I instancji stwierdzające nieważność umowy i zasądził na rzecz Klientów kancelarii dodatkowe 15.648,25 zł.

Wyrok sądu I instancji

W pierwszej instancji Sąd Okręgowy w Warszawie stwierdził nieważność umowy kredytowej (w sentencji wyroku) i zasądził na rzecz klientów kancelarii 225.424,74 zł, uznając, że wpłaty dokonane przez kredytobiorców dawniej niż 10 lat temu uległy przedawnieniu.

Sprawa przed Sądem Okręgowym toczyła się pod sygnaturą I C 633/18. Wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym 22 marca 2021 r. (przewodnicząca: SSR del. Joanna Radzyńska-Głowacka).

Od wyroku apelacje wniosły obie strony. Bank kwestionował rozstrzygnięcie sądu pierwszej instancji w całości. Nasza kancelaria w imieniu kredytobiorców kwestionowała wyrok w zakresie, w jakim Sąd I instancji uznał roszczenie ze częściowo przedawnione.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z 31 sierpinia 2021 r. uwzględnił w całości apelację złożoną w imieniu kredytobiorców i zasądził na rzecz kredytobiorców dodatkowe 15.648,25 zł (oprócz zasądzonych już wcześniej 225.424,74 zł). Sąd Apelacyjny podzielił w całości argumentację, której celem było wykazanie, iż roszczenie kredytobiorców nie przedawniło się w jakimkolwiek zakresie.

Jedynie w zakresie terminu, od którego przysługują kredytobiorcom odsetki, Sąd Apelacyjny nieznacznie zmienił wyrok na korzyść banku, zasądzając odsetki od lipca 2018 r., a nie od kwietnia 2018 r., jak uczynił to sąd I instancji. W pozostałym zakresie apelacja banku została oddalona.

Bank został obciążony w całości kosztami procesu.

Wyrok jest prawomocny.

Metryka wyroku

Bank: mBank S.A.
Umowa: „Multiplan” z czerwca 2007 r.
Sąd: Sąd Apelacyjny w Warszawie
Sędzia: SSA Marzena Konsek-Bitkowska
Sygnatura: I ACa 391/21
Data wniesienia pozwu: 26.05.2021 r.
Data wyroku: 31.08.2021 r.
Liczba rozpraw: 2
w.p.s.: 431.073 zł
Żądania: ustalenie i zapłata
Wynik: wygrana kredytobiorców
Pełnomocnik: adwokat Bartosz Pręda

Autor: Bartosz Pręda

Zobacz również

PRĘDA Kancelaria - Kredyty frankowe

Sędzia z kredytem frankowym nie jest wyłączony od orzekania

Czy sędzia, który zawarł sam umowę „kredytu frankowego”, jest z mocy ustawy wyłączony od orzekania w sprawie, w której strona domaga się ustalenia nieważności takiej umowy? Sąd Najwyższy podjął uchwałę, w której rozstrzygnął to zagadnienie prawne.

PRĘDA Kancelaria - Kredyty frankowe

Wyrok TSUE z 29.04.2021 r. (C-19/20)

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał kolejny wyrok w sprawie kredytobiorców z Polski – odpowiadając na pytania zadane przez Sąd Okręgowy w Gdańsku. Co orzekł TSUE w sprawie C-19/20? Jakie skutki orzeczenie to może mieć na sytuację frankowiczów?

PRĘDA Kancelaria - Kredyty frankowe

Sędzia z kredytem frankowym nie jest wyłączony od orzekania

Czy sędzia, który zawarł sam umowę „kredytu frankowego”, jest z mocy ustawy wyłączony od orzekania w sprawie, w której strona domaga się ustalenia nieważności takiej umowy? Sąd Najwyższy podjął uchwałę, w której rozstrzygnął to zagadnienie prawne.

Nasze wyroki

© PRĘDA Kancelaria Adwokacka → Kredyty frankowe