Strona głównaNasze wyroki / Prawomocna wygrana – umowa Polbanku nieważna

Prawomocna wygrana – umowa Polbanku nieważna

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w zasadniczej części oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Legnicy z 9 czerwca 2021 r., przesądzając, że umowa kredytowa zawarta przez klientów kancelarii z dawnym Polbankiem (obecnie Raiffeisen Bank International AG) jest nieważna.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu nie miał wątpliwości co do tego, że umowa kredytowa zawarta przez klientów kancelarii z dawnym Polbankiem jest nieważna w całości. Sąd II instancji podzielił zarówno ustalenia faktyczne, jak i argumentację Sądu Okręgowego w Legnicy przedstawioną w uzasadnieniu wyroku wydanego w sprawie I C 8/21.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd Apelacyjny podkreślił, że po wyeliminowaniu z umowy klauzul niedozwolonych, wykonywanie umowy nie jest możliwe, co skutkuje jej nieważnością.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu uwzględnił jedynie podniesiony przez bank zarzut zatrzymania, co w konsekwencji skutkowało oddaleniem powództwa w zakresie odsetek.

Wyrok jest prawomocny.

Korzyść kredytobiorców ze stwierdzenia nieważności umowy to ponad 230.000 zł.

Metryka wyroku

Bank: Raiffeisen Bank International AG
Umowa: Polbanku z 2008 r.
Sąd: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
Sędzia: SSA Jolanta Solarz
Sygnatura: I ACa 1602/21
Data wniesienia pozwu: 11.06.2021 r.
Data wyroku: 13.04.2022 r.
Liczba rozpraw: 2
w.p.s.: 313.812 zł
Żądania: ustalenie i zapłata
Wynik: wygrana kredytobiorców
Pełnomocnik: adwokat Bartosz Pręda

Autor: Bartosz Pręda

Zobacz również

PRĘDA Kancelaria - Kredyty frankowe

Sędzia z kredytem frankowym nie jest wyłączony od orzekania

Czy sędzia, który zawarł sam umowę „kredytu frankowego”, jest z mocy ustawy wyłączony od orzekania w sprawie, w której strona domaga się ustalenia nieważności takiej umowy? Sąd Najwyższy podjął uchwałę, w której rozstrzygnął to zagadnienie prawne.

PRĘDA Kancelaria - Kredyty frankowe

Wyrok TSUE z 29.04.2021 r. (C-19/20)

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał kolejny wyrok w sprawie kredytobiorców z Polski – odpowiadając na pytania zadane przez Sąd Okręgowy w Gdańsku. Co orzekł TSUE w sprawie C-19/20? Jakie skutki orzeczenie to może mieć na sytuację frankowiczów?

PRĘDA Kancelaria - Kredyty frankowe

Sędzia z kredytem frankowym nie jest wyłączony od orzekania

Czy sędzia, który zawarł sam umowę „kredytu frankowego”, jest z mocy ustawy wyłączony od orzekania w sprawie, w której strona domaga się ustalenia nieważności takiej umowy? Sąd Najwyższy podjął uchwałę, w której rozstrzygnął to zagadnienie prawne.

Nasze wyroki

© PRĘDA Kancelaria Adwokacka → Kredyty frankowe