Strona głównaNasze wyroki / Umowa GE Money Banku nieważna

Umowa GE Money Banku nieważna

Sąd Okręgowy w Legnicy wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym ustala przesłankowo nieważność umowy kredytowej GE Money Banku i zasądza na rzecz kredytobiorców ponad 391.000 zł.

W sprawie prowadzonej przez kancelarię Sąd Okręgowy w Legnicy, wyrokiem z 1 kwietnia 2022 r. wydanym na posiedzeniu niejawnym:

  1. zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz powodów kwotę 391.878,82 zł wraz z odsetkami ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi: – od kwoty 391.350,33 zł od dnia 18 maja 2021 r. do dnia zapłaty,
    – od kwoty 528,49 zł od dnia 13 lipca 2021 r. do dnia zapłaty,
  2. kosztami procesu w całości obciążył bank.

Pozew wniesiony 11 czerwca 2021 r. Odbyła się 1 rozprawa. Sąd z urzędu dopuścił dowód z opinii biegłego (w celu ustalenia sumy rat kapitałowo-odsetkowych uiszczonych przez powodów przy założeniu, że w § 17 umowy należy pominąć marżę banku i pozostawić średni kurs NBP). Ostatecznie opinia nie stała się podstawą rozstrzygnięcia.

Sprawa dotyczyła kredytu w całości spłaconego już przez kredytobiorców – sformułowane zostało wyłącznie roszczenie o zapłatę.

Metryka wyroku

Bank: Bank BPH S.A.
Umowa: GE Money Banku S.A. z 2006 r.
Sąd: Sąd Okręgowy w Legnicy
Sędzia: SSO Zbigniew Juszkiewicz
Sygnatura: I C 421/21
Data wniesienia pozwu: 11.06.2021 r.
Data wyroku: 01.04.2022 r.
Liczba rozpraw: 1
w.p.s.: 391.879 zł
Żądania: zapłata
Wynik: wygrana kredytobiorców
Pełnomocnik: adwokat Bartosz Pręda

Autor: Bartosz Pręda

Zobacz również

PRĘDA Kancelaria - Kredyty frankowe

Sędzia z kredytem frankowym nie jest wyłączony od orzekania

Czy sędzia, który zawarł sam umowę „kredytu frankowego”, jest z mocy ustawy wyłączony od orzekania w sprawie, w której strona domaga się ustalenia nieważności takiej umowy? Sąd Najwyższy podjął uchwałę, w której rozstrzygnął to zagadnienie prawne.

PRĘDA Kancelaria - Kredyty frankowe

Wyrok TSUE z 29.04.2021 r. (C-19/20)

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał kolejny wyrok w sprawie kredytobiorców z Polski – odpowiadając na pytania zadane przez Sąd Okręgowy w Gdańsku. Co orzekł TSUE w sprawie C-19/20? Jakie skutki orzeczenie to może mieć na sytuację frankowiczów?

PRĘDA Kancelaria - Kredyty frankowe

Sędzia z kredytem frankowym nie jest wyłączony od orzekania

Czy sędzia, który zawarł sam umowę „kredytu frankowego”, jest z mocy ustawy wyłączony od orzekania w sprawie, w której strona domaga się ustalenia nieważności takiej umowy? Sąd Najwyższy podjął uchwałę, w której rozstrzygnął to zagadnienie prawne.

Nasze wyroki

© PRĘDA Kancelaria Adwokacka → Kredyty frankowe