Kategorie
Nasze wyroki

Kolejny korzystny wyrok – umowa Polbanku nieważna

Kolejna wygrana przed Sądem Okręgowym w Legnicy w sprawie o kredyt indeksowany do franka szwajcarskiego. Sąd stwierdził nieważność umowy Polbanku.

Sąd Okręgowy w Legnicy wyrokiem z 9 czerwca 2021 r.:

  • ustalił, że umowa kredytu hipotecznego zawarta pomiędzy powodami a EFG Eurobank Ergasias S.A. oddział w Polsce jest nieważna;
  • zasądził od strony pozwanej Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu na rzecz powodów kwotę 153.811,28 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset jedenaście złotych 28/100) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 16 grudnia 2020 roku do dnia zapłaty;
  • zasądził od strony pozwanej na rzecz powodów kwotę 6.434 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 5.434 złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;
  • nakazał stronie pozwanej, aby uiściła na rzecz Skarbu Państwa (Sąd Okręgowy w Legnicy) kwotę 6.690 złotych tytułem brakującej opłaty sądowej, której powodowie nie mieli obowiązku uiszczać.

Metryka wyroku

Bank:Raiffeisen Bank International AG
Umowa:Polbank z czerwca 2008 r.
Sąd:Sąd Okręgowy w Legnicy
Sędzia:SSO Zbigniew Juszkiewicz
Sygnatura:I C 8/21
Data wniesienia pozwu:04.02.2021 r.
Data wyroku:09.06.2021 r.
Liczba rozpraw:2
w.p.s.:313.812 zł
Żądania:ustalenie i zapłata
Wynik:wygrana kredytobiorców
Analiza umowy kredytowe - Adwokat Bartosz Pręda

Chcesz uwolnić się od kredytu frankowego?

Zrób pierwszy krok – prześlij swoją umowę do bezpłatnej analizy.