Strona głównaNasze wyroki / Kolejny korzystny wyrok – umowa Polbanku nieważna

Kolejny korzystny wyrok – umowa Polbanku nieważna

Kolejna wygrana przed Sądem Okręgowym w Legnicy w sprawie o kredyt indeksowany do franka szwajcarskiego. Sąd stwierdził nieważność umowy Polbanku.

Sąd Okręgowy w Legnicy wyrokiem z 9 czerwca 2021 r.:

  • ustalił, że umowa kredytu hipotecznego zawarta pomiędzy powodami a EFG Eurobank Ergasias S.A. oddział w Polsce jest nieważna;
  • zasądził od strony pozwanej Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu na rzecz powodów kwotę 153.811,28 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset jedenaście złotych 28/100) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 16 grudnia 2020 roku do dnia zapłaty;
  • zasądził od strony pozwanej na rzecz powodów kwotę 6.434 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 5.434 złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;
  • nakazał stronie pozwanej, aby uiściła na rzecz Skarbu Państwa (Sąd Okręgowy w Legnicy) kwotę 6.690 złotych tytułem brakującej opłaty sądowej, której powodowie nie mieli obowiązku uiszczać.

Metryka wyroku

Bank: Raiffeisen Bank International AG
Umowa: Polbank z czerwca 2008 r.
Sąd: Sąd Okręgowy w Legnicy
Sędzia: SSO Zbigniew Juszkiewicz
Sygnatura: I C 8/21
Data wniesienia pozwu: 04.02.2021 r.
Data wyroku: 09.06.2021 r.
Liczba rozpraw: 2
w.p.s.: 313.812 zł
Żądania: ustalenie i zapłata
Wynik: wygrana kredytobiorców
Pełnomocnik: adwokat Bartosz Pręda

Autor: Bartosz Pręda

Zobacz również

PRĘDA Kancelaria - Kredyty frankowe

Sędzia z kredytem frankowym nie jest wyłączony od orzekania

Czy sędzia, który zawarł sam umowę „kredytu frankowego”, jest z mocy ustawy wyłączony od orzekania w sprawie, w której strona domaga się ustalenia nieważności takiej umowy? Sąd Najwyższy podjął uchwałę, w której rozstrzygnął to zagadnienie prawne.

PRĘDA Kancelaria - Kredyty frankowe

Wyrok TSUE z 29.04.2021 r. (C-19/20)

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał kolejny wyrok w sprawie kredytobiorców z Polski – odpowiadając na pytania zadane przez Sąd Okręgowy w Gdańsku. Co orzekł TSUE w sprawie C-19/20? Jakie skutki orzeczenie to może mieć na sytuację frankowiczów?

PRĘDA Kancelaria - Kredyty frankowe

Sędzia z kredytem frankowym nie jest wyłączony od orzekania

Czy sędzia, który zawarł sam umowę „kredytu frankowego”, jest z mocy ustawy wyłączony od orzekania w sprawie, w której strona domaga się ustalenia nieważności takiej umowy? Sąd Najwyższy podjął uchwałę, w której rozstrzygnął to zagadnienie prawne.

Nasze wyroki

© PRĘDA Kancelaria Adwokacka → Kredyty frankowe