Kategorie
Nasze wyroki

Wygrywamy z mBankiem – umowa kredytowa nieważna

Kolejny korzystny dla naszych Klientów wyrok – nieważność umowy stwierdzona w sentencji wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym.

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z 22 marca 2021 r. wydanym na posiedzeniu niejawnym:

  1. stwierdził nieważność umowy kredytu dla osób fizycznych „Multiplan” waloryzowanego kursem CHF zawartej z mBank S.A.;
  2. zasądził od mBank S.A. na rzecz powodów kwotę 225.424,74 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 3 kwietnia 2018 r. do dnia zapłaty;
  3. oddalił powództwo w zakresie żądania zapłaty w zakresie rat uiszczonych przez kredytobiorców ponad 10 lat przed wytoczeniem powództwa;
  4. ustalił, że powodowie wygrali proces w 94%, zaś mBank S.A. w 6%, szczegółowe wyliczenie kosztów pozostawiając referendarzowi sądowemu.

Metryka wyroku

Bank:mBank S.A.
Umowa:“Multiplan” z czerwca 2007 r.
Sąd:Sąd Okręgowy w Warszawie
Sędzia:SSR (del.) Joanna Radzyńska-Głowacka
Sygnatura:I C 633/18
Data wniesienia pozwu:05.06.2018 r.
Data wyroku:22.03.2021 r.
Liczba rozpraw:3
w.p.s.:431.073 zł
Żądania:ustalenie i zapłata
Wynik:wygrana kredytobiorców
Analiza umowy kredytowe - Adwokat Bartosz Pręda

Chcesz uwolnić się od kredytu frankowego?

Zrób pierwszy krok – prześlij swoją umowę do bezpłatnej analizy.