Strona głównaNasze wyroki / Wygrywamy z mBankiem – umowa kredytowa nieważna

Wygrywamy z mBankiem – umowa kredytowa nieważna

Kolejny korzystny dla naszych Klientów wyrok – nieważność umowy stwierdzona w sentencji wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym.

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z 22 marca 2021 r. wydanym na posiedzeniu niejawnym:

  1. stwierdził nieważność umowy kredytu dla osób fizycznych „Multiplan” waloryzowanego kursem CHF zawartej z mBank S.A.;
  2. zasądził od mBank S.A. na rzecz powodów kwotę 225.424,74 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 3 kwietnia 2018 r. do dnia zapłaty;
  3. oddalił powództwo w zakresie żądania zapłaty w zakresie rat uiszczonych przez kredytobiorców ponad 10 lat przed wytoczeniem powództwa;
  4. ustalił, że powodowie wygrali proces w 94%, zaś mBank S.A. w 6%, szczegółowe wyliczenie kosztów pozostawiając referendarzowi sądowemu.

Metryka wyroku

Bank: mBank S.A.
Umowa: “Multiplan” z czerwca 2007 r.
Sąd: Sąd Okręgowy w Warszawie
Sędzia: SSR (del.) Joanna Radzyńska-Głowacka
Sygnatura: I C 633/18
Data wniesienia pozwu: 05.06.2018 r.
Data wyroku: 22.03.2021 r.
Liczba rozpraw: 3
w.p.s.: 431.073 zł
Żądania: ustalenie i zapłata
Wynik: wygrana kredytobiorców
Pełnomocnik: adwokat Bartosz Pręda

Autor: Bartosz Pręda

Zobacz również

PRĘDA Kancelaria - Kredyty frankowe

Sędzia z kredytem frankowym nie jest wyłączony od orzekania

Czy sędzia, który zawarł sam umowę „kredytu frankowego”, jest z mocy ustawy wyłączony od orzekania w sprawie, w której strona domaga się ustalenia nieważności takiej umowy? Sąd Najwyższy podjął uchwałę, w której rozstrzygnął to zagadnienie prawne.

PRĘDA Kancelaria - Kredyty frankowe

Wyrok TSUE z 29.04.2021 r. (C-19/20)

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał kolejny wyrok w sprawie kredytobiorców z Polski – odpowiadając na pytania zadane przez Sąd Okręgowy w Gdańsku. Co orzekł TSUE w sprawie C-19/20? Jakie skutki orzeczenie to może mieć na sytuację frankowiczów?

PRĘDA Kancelaria - Kredyty frankowe

Sędzia z kredytem frankowym nie jest wyłączony od orzekania

Czy sędzia, który zawarł sam umowę „kredytu frankowego”, jest z mocy ustawy wyłączony od orzekania w sprawie, w której strona domaga się ustalenia nieważności takiej umowy? Sąd Najwyższy podjął uchwałę, w której rozstrzygnął to zagadnienie prawne.

Nasze wyroki

© PRĘDA Kancelaria Adwokacka → Kredyty frankowe