Strona głównaNasze wyroki / Kolejna prawomocna wygrana z mBankiem

Kolejna prawomocna wygrana z mBankiem

Wyrokiem z 31 sierpnia 2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie podtrzymał rozstrzygnięcie sądu I instancji stwierdzające nieważność umowy i zasądził na rzecz Klientów kancelarii dodatkowe 15.648,25 zł.

Wyrok sądu I instancji

W pierwszej instancji Sąd Okręgowy w Warszawie stwierdził nieważność umowy kredytowej (w sentencji wyroku) i zasądził na rzecz klientów kancelarii 225.424,74 zł, uznając, że wpłaty dokonane przez kredytobiorców dawniej niż 10 lat temu uległy przedawnieniu.

Sprawa przed Sądem Okręgowym toczyła się pod sygnaturą I C 633/18. Wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym 22 marca 2021 r. (przewodnicząca: SSR del. Joanna Radzyńska-Głowacka).

Od wyroku apelacje wniosły obie strony. Bank kwestionował rozstrzygnięcie sądu pierwszej instancji w całości. Nasza kancelaria w imieniu kredytobiorców kwestionowała wyrok w zakresie, w jakim Sąd I instancji uznał roszczenie ze częściowo przedawnione.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z 31 sierpinia 2021 r. uwzględnił w całości apelację złożoną w imieniu kredytobiorców i zasądził na rzecz kredytobiorców dodatkowe 15.648,25 zł (oprócz zasądzonych już wcześniej 225.424,74 zł). Sąd Apelacyjny podzielił w całości argumentację, której celem było wykazanie, iż roszczenie kredytobiorców nie przedawniło się w jakimkolwiek zakresie.

Jedynie w zakresie terminu, od którego przysługują kredytobiorcom odsetki, Sąd Apelacyjny nieznacznie zmienił wyrok na korzyść banku, zasądzając odsetki od lipca 2018 r., a nie od kwietnia 2018 r., jak uczynił to sąd I instancji. W pozostałym zakresie apelacja banku została oddalona.

Bank został obciążony w całości kosztami procesu.

Wyrok jest prawomocny.

Metryka wyroku

Bank: mBank S.A.
Umowa: „Multiplan” z czerwca 2007 r.
Sąd: Sąd Apelacyjny w Warszawie
Sędzia: SSA Marzena Konsek-Bitkowska
Sygnatura: I ACa 391/21
Data wniesienia pozwu: 26.05.2021 r.
Data wyroku: 31.08.2021 r.
Liczba rozpraw: 2
w.p.s.: 431.073 zł
Żądania: ustalenie i zapłata
Wynik: wygrana kredytobiorców
Pełnomocnik: adwokat Bartosz Pręda

Autor: Bartosz Pręda

Zobacz również

PRĘDA Kancelaria - Kredyty frankowe

Czy bankowi przysługuje wynagrodzenie za korzystanie z kapitału?

By zniechęcić kredytobiorców do występowania na drogę sądową, banki zapowiadają, że nawet w przypadku stwierdzenia nieważności umowy będą żądały wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Część banków już występuje z takimi roszczeniami. Czy kredytobiorcy mają się czego obawiać?

Nasze wyroki

Zobacz wyroki w sprawach prowadzonych przez naszą kancelarię.

Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy - I C 246/22

Sąd Okręgowy w Legnicy wyrokiem z 27.06.2022 r. w sprawie prowadzonej przez naszą kancelarię ustalił, że umowa PKO BP „Własny Kąt Hipoteczny” jest nieważna w całości i zasądził na rzecz kredytobiorcy wszystkie dochodzone kwoty wraz z odsetkami.

Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy - I C 758/21

Sąd Okręgowy w Legnicy wyrokiem z 22.06.2022 r. przesłankowo stwierdził nieważność umowy mBanku i zasądził od banku na rzecz kredytobiorcy reprezentowanego przez naszą kancelarię 412.177,37 zł + odsetki.

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu - I ACa 1539/21

Wyrokiem z 9.06.2022 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu potwierdza, że umowa tzw. „kredytu frankowego” zawarta w 2006 r. z Santander Consumer Bankiem jest nieważna.

Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy - I C 152/22

Wyrokiem z 23.05.2022 r. Sąd Okręgowy w Legnicy ustalił nieważność umowy Euro Banku zawartej w 2008 r. i zasądził na rzecz klientów naszej kancelarii dochodzoną pozwem kwotę 212.715,72 zł wraz z odsetkami.

Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy - I C 274/21

Wyrokiem z 10.05.2022 r. Sąd Okręgowy w Legnicy ustalił nieważność umowy kredytowej Własny Kąt Hipoteczny i zasądził na rzecz klientki kancelarii dochodzoną pozwem kwotę wraz z odsetkami.

Zobacz więcej wyroków w sprawach prowadzonych przez naszą kancelarię.

© PRĘDA Kancelaria Adwokacka → Kredyty frankowe