Strona głównaNasze wyroki / Prawomocna wygrana – umowa Polbanku nieważna

Prawomocna wygrana – umowa Polbanku nieważna

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w zasadniczej części oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Legnicy z 9 czerwca 2021 r., przesądzając, że umowa kredytowa zawarta przez klientów kancelarii z dawnym Polbankiem (obecnie Raiffeisen Bank International AG) jest nieważna.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu nie miał wątpliwości co do tego, że umowa kredytowa zawarta przez klientów kancelarii z dawnym Polbankiem jest nieważna w całości. Sąd II instancji podzielił zarówno ustalenia faktyczne, jak i argumentację Sądu Okręgowego w Legnicy przedstawioną w uzasadnieniu wyroku wydanego w sprawie I C 8/21.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd Apelacyjny podkreślił, że po wyeliminowaniu z umowy klauzul niedozwolonych, wykonywanie umowy nie jest możliwe, co skutkuje jej nieważnością.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu uwzględnił jedynie podniesiony przez bank zarzut zatrzymania, co w konsekwencji skutkowało oddaleniem powództwa w zakresie odsetek.

Wyrok jest prawomocny.

Korzyść kredytobiorców ze stwierdzenia nieważności umowy to ponad 230.000 zł.

Metryka wyroku

Bank: Raiffeisen Bank International AG
Umowa: Polbanku z 2008 r.
Sąd: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
Sędzia: SSA Jolanta Solarz
Sygnatura: I ACa 1602/21
Data wniesienia pozwu: 11.06.2021 r.
Data wyroku: 13.04.2022 r.
Liczba rozpraw: 2
w.p.s.: 313.812 zł
Żądania: ustalenie i zapłata
Wynik: wygrana kredytobiorców
Pełnomocnik: adwokat Bartosz Pręda

Autor: Bartosz Pręda

Zobacz również

PRĘDA Kancelaria - Kredyty frankowe

Czy bankowi przysługuje wynagrodzenie za korzystanie z kapitału?

By zniechęcić kredytobiorców do występowania na drogę sądową, banki zapowiadają, że nawet w przypadku stwierdzenia nieważności umowy będą żądały wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Część banków już występuje z takimi roszczeniami. Czy kredytobiorcy mają się czego obawiać?

Nasze wyroki

Zobacz wyroki w sprawach prowadzonych przez naszą kancelarię.

Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy - I C 246/22

Sąd Okręgowy w Legnicy wyrokiem z 27.06.2022 r. w sprawie prowadzonej przez naszą kancelarię ustalił, że umowa PKO BP „Własny Kąt Hipoteczny” jest nieważna w całości i zasądził na rzecz kredytobiorcy wszystkie dochodzone kwoty wraz z odsetkami.

Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy - I C 758/21

Sąd Okręgowy w Legnicy wyrokiem z 22.06.2022 r. przesłankowo stwierdził nieważność umowy mBanku i zasądził od banku na rzecz kredytobiorcy reprezentowanego przez naszą kancelarię 412.177,37 zł + odsetki.

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu - I ACa 1539/21

Wyrokiem z 9.06.2022 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu potwierdza, że umowa tzw. „kredytu frankowego” zawarta w 2006 r. z Santander Consumer Bankiem jest nieważna.

Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy - I C 152/22

Wyrokiem z 23.05.2022 r. Sąd Okręgowy w Legnicy ustalił nieważność umowy Euro Banku zawartej w 2008 r. i zasądził na rzecz klientów naszej kancelarii dochodzoną pozwem kwotę 212.715,72 zł wraz z odsetkami.

Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy - I C 274/21

Wyrokiem z 10.05.2022 r. Sąd Okręgowy w Legnicy ustalił nieważność umowy kredytowej Własny Kąt Hipoteczny i zasądził na rzecz klientki kancelarii dochodzoną pozwem kwotę wraz z odsetkami.

Zobacz więcej wyroków w sprawach prowadzonych przez naszą kancelarię.

© PRĘDA Kancelaria Adwokacka → Kredyty frankowe