Strona głównaNasze wyroki / Wygrywamy z PKO BP – umowa kredytowa nieważna

Wygrywamy z PKO BP – umowa kredytowa nieważna

Sąd Okręgowy w Legnicy ustala, że umowa kredytowa PKO BP jest nieważna w całości i zasądza na rzecz kredytobiorców wszystkie dochodzone pozwem kwoty.

W sprawie prowadzonej przez naszą kancelarię Sąd Okręgowy w Legnicy, wyrokiem z 8 marca 2022 r.:

  1. ustalił, że umowa kredytu mieszkaniowego zawarta z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. jest nieważna w całości;
  2. zasądził od PKO BP S.A. na rzecz powodów kwotę 113.934,23 zł oraz 47.981 CHF wraz z odsetkami od 3 lutego 2020 r. do dnia zapłaty;
  3. oddalił powództwo główne o ustalenie w pozostałym zakresie oraz dalej idące powództwo o zapłatę w zakresie odsetek
  4. kosztami procesu w całości obciążył bank.

Pozew wniesiony 22 czerwca 2020 r. Odbyły się 4 rozprawy.

Metryka wyroku

Bank: PKO BP S.A.
Umowa: z 2006 r.
Sąd: Sąd Okręgowy w Legnicy
Sędzia: SSO Agata Kawa-Jerka
Sygnatura: I C 255/20
Data wniesienia pozwu: 22.06.2020 r.
Data wyroku: 08.03.2022 r.
Liczba rozpraw: 4
w.p.s.: 311.183 zł
Żądania: ustalenie i zapłata
Wynik: wygrana kredytobiorców
Pełnomocnik: adwokat Bartosz Pręda

Autor: Bartosz Pręda

Zobacz również

PRĘDA Kancelaria - Kredyty frankowe

Czy bankowi przysługuje wynagrodzenie za korzystanie z kapitału?

By zniechęcić kredytobiorców do występowania na drogę sądową, banki zapowiadają, że nawet w przypadku stwierdzenia nieważności umowy będą żądały wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Część banków już występuje z takimi roszczeniami. Czy kredytobiorcy mają się czego obawiać?

Nasze wyroki

Zobacz wyroki w sprawach prowadzonych przez naszą kancelarię.

Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy - I C 246/22

Sąd Okręgowy w Legnicy wyrokiem z 27.06.2022 r. w sprawie prowadzonej przez naszą kancelarię ustalił, że umowa PKO BP „Własny Kąt Hipoteczny” jest nieważna w całości i zasądził na rzecz kredytobiorcy wszystkie dochodzone kwoty wraz z odsetkami.

Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy - I C 758/21

Sąd Okręgowy w Legnicy wyrokiem z 22.06.2022 r. przesłankowo stwierdził nieważność umowy mBanku i zasądził od banku na rzecz kredytobiorcy reprezentowanego przez naszą kancelarię 412.177,37 zł + odsetki.

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu - I ACa 1539/21

Wyrokiem z 9.06.2022 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu potwierdza, że umowa tzw. „kredytu frankowego” zawarta w 2006 r. z Santander Consumer Bankiem jest nieważna.

Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy - I C 152/22

Wyrokiem z 23.05.2022 r. Sąd Okręgowy w Legnicy ustalił nieważność umowy Euro Banku zawartej w 2008 r. i zasądził na rzecz klientów naszej kancelarii dochodzoną pozwem kwotę 212.715,72 zł wraz z odsetkami.

Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy - I C 274/21

Wyrokiem z 10.05.2022 r. Sąd Okręgowy w Legnicy ustalił nieważność umowy kredytowej Własny Kąt Hipoteczny i zasądził na rzecz klientki kancelarii dochodzoną pozwem kwotę wraz z odsetkami.

Zobacz więcej wyroków w sprawach prowadzonych przez naszą kancelarię.

© PRĘDA Kancelaria Adwokacka → Kredyty frankowe