Strona głównaNasze wyroki / Umowa GE Money Banku nieważna

Umowa GE Money Banku nieważna

Sąd Okręgowy w Legnicy wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym ustala przesłankowo nieważność umowy kredytowej GE Money Banku i zasądza na rzecz kredytobiorców ponad 391.000 zł.

W sprawie prowadzonej przez kancelarię Sąd Okręgowy w Legnicy, wyrokiem z 1 kwietnia 2022 r. wydanym na posiedzeniu niejawnym:

  1. zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz powodów kwotę 391.878,82 zł wraz z odsetkami ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi: – od kwoty 391.350,33 zł od dnia 18 maja 2021 r. do dnia zapłaty,
    – od kwoty 528,49 zł od dnia 13 lipca 2021 r. do dnia zapłaty,
  2. kosztami procesu w całości obciążył bank.

Pozew wniesiony 11 czerwca 2021 r. Odbyła się 1 rozprawa. Sąd z urzędu dopuścił dowód z opinii biegłego (w celu ustalenia sumy rat kapitałowo-odsetkowych uiszczonych przez powodów przy założeniu, że w § 17 umowy należy pominąć marżę banku i pozostawić średni kurs NBP). Ostatecznie opinia nie stała się podstawą rozstrzygnięcia.

Sprawa dotyczyła kredytu w całości spłaconego już przez kredytobiorców – sformułowane zostało wyłącznie roszczenie o zapłatę.

Metryka wyroku

Bank: Bank BPH S.A.
Umowa: GE Money Banku S.A. z 2006 r.
Sąd: Sąd Okręgowy w Legnicy
Sędzia: SSO Zbigniew Juszkiewicz
Sygnatura: I C 421/21
Data wniesienia pozwu: 11.06.2021 r.
Data wyroku: 01.04.2022 r.
Liczba rozpraw: 1
w.p.s.: 391.879 zł
Żądania: zapłata
Wynik: wygrana kredytobiorców
Pełnomocnik: adwokat Bartosz Pręda

Autor: Bartosz Pręda

Zobacz również

PRĘDA Kancelaria - Kredyty frankowe

Czy bankowi przysługuje wynagrodzenie za korzystanie z kapitału?

By zniechęcić kredytobiorców do występowania na drogę sądową, banki zapowiadają, że nawet w przypadku stwierdzenia nieważności umowy będą żądały wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Część banków już występuje z takimi roszczeniami. Czy kredytobiorcy mają się czego obawiać?

Nasze wyroki

Zobacz wyroki w sprawach prowadzonych przez naszą kancelarię.

Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy - I C 246/22

Sąd Okręgowy w Legnicy wyrokiem z 27.06.2022 r. w sprawie prowadzonej przez naszą kancelarię ustalił, że umowa PKO BP „Własny Kąt Hipoteczny” jest nieważna w całości i zasądził na rzecz kredytobiorcy wszystkie dochodzone kwoty wraz z odsetkami.

Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy - I C 758/21

Sąd Okręgowy w Legnicy wyrokiem z 22.06.2022 r. przesłankowo stwierdził nieważność umowy mBanku i zasądził od banku na rzecz kredytobiorcy reprezentowanego przez naszą kancelarię 412.177,37 zł + odsetki.

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu - I ACa 1539/21

Wyrokiem z 9.06.2022 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu potwierdza, że umowa tzw. „kredytu frankowego” zawarta w 2006 r. z Santander Consumer Bankiem jest nieważna.

Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy - I C 152/22

Wyrokiem z 23.05.2022 r. Sąd Okręgowy w Legnicy ustalił nieważność umowy Euro Banku zawartej w 2008 r. i zasądził na rzecz klientów naszej kancelarii dochodzoną pozwem kwotę 212.715,72 zł wraz z odsetkami.

Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy - I C 274/21

Wyrokiem z 10.05.2022 r. Sąd Okręgowy w Legnicy ustalił nieważność umowy kredytowej Własny Kąt Hipoteczny i zasądził na rzecz klientki kancelarii dochodzoną pozwem kwotę wraz z odsetkami.

Zobacz więcej wyroków w sprawach prowadzonych przez naszą kancelarię.

© PRĘDA Kancelaria Adwokacka → Kredyty frankowe