Strona głównaNasze wyroki / Kolejny korzystny wyrok – umowa Polbanku nieważna

Kolejny korzystny wyrok – umowa Polbanku nieważna

Kolejna wygrana przed Sądem Okręgowym w Legnicy w sprawie o kredyt indeksowany do franka szwajcarskiego. Sąd stwierdził nieważność umowy Polbanku.

Sąd Okręgowy w Legnicy wyrokiem z 9 czerwca 2021 r.:

  • ustalił, że umowa kredytu hipotecznego zawarta pomiędzy powodami a EFG Eurobank Ergasias S.A. oddział w Polsce jest nieważna;
  • zasądził od strony pozwanej Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu na rzecz powodów kwotę 153.811,28 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset jedenaście złotych 28/100) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 16 grudnia 2020 roku do dnia zapłaty;
  • zasądził od strony pozwanej na rzecz powodów kwotę 6.434 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 5.434 złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;
  • nakazał stronie pozwanej, aby uiściła na rzecz Skarbu Państwa (Sąd Okręgowy w Legnicy) kwotę 6.690 złotych tytułem brakującej opłaty sądowej, której powodowie nie mieli obowiązku uiszczać.

Metryka wyroku

Bank: Raiffeisen Bank International AG
Umowa: Polbank z czerwca 2008 r.
Sąd: Sąd Okręgowy w Legnicy
Sędzia: SSO Zbigniew Juszkiewicz
Sygnatura: I C 8/21
Data wniesienia pozwu: 04.02.2021 r.
Data wyroku: 09.06.2021 r.
Liczba rozpraw: 2
w.p.s.: 313.812 zł
Żądania: ustalenie i zapłata
Wynik: wygrana kredytobiorców
Pełnomocnik: adwokat Bartosz Pręda

Autor: Bartosz Pręda

Zobacz również

PRĘDA Kancelaria - Kredyty frankowe

Czy bankowi przysługuje wynagrodzenie za korzystanie z kapitału?

By zniechęcić kredytobiorców do występowania na drogę sądową, banki zapowiadają, że nawet w przypadku stwierdzenia nieważności umowy będą żądały wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Część banków już występuje z takimi roszczeniami. Czy kredytobiorcy mają się czego obawiać?

Nasze wyroki

Zobacz wyroki w sprawach prowadzonych przez naszą kancelarię.

Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy - I C 246/22

Sąd Okręgowy w Legnicy wyrokiem z 27.06.2022 r. w sprawie prowadzonej przez naszą kancelarię ustalił, że umowa PKO BP „Własny Kąt Hipoteczny” jest nieważna w całości i zasądził na rzecz kredytobiorcy wszystkie dochodzone kwoty wraz z odsetkami.

Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy - I C 758/21

Sąd Okręgowy w Legnicy wyrokiem z 22.06.2022 r. przesłankowo stwierdził nieważność umowy mBanku i zasądził od banku na rzecz kredytobiorcy reprezentowanego przez naszą kancelarię 412.177,37 zł + odsetki.

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu - I ACa 1539/21

Wyrokiem z 9.06.2022 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu potwierdza, że umowa tzw. „kredytu frankowego” zawarta w 2006 r. z Santander Consumer Bankiem jest nieważna.

Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy - I C 152/22

Wyrokiem z 23.05.2022 r. Sąd Okręgowy w Legnicy ustalił nieważność umowy Euro Banku zawartej w 2008 r. i zasądził na rzecz klientów naszej kancelarii dochodzoną pozwem kwotę 212.715,72 zł wraz z odsetkami.

Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy - I C 274/21

Wyrokiem z 10.05.2022 r. Sąd Okręgowy w Legnicy ustalił nieważność umowy kredytowej Własny Kąt Hipoteczny i zasądził na rzecz klientki kancelarii dochodzoną pozwem kwotę wraz z odsetkami.

Zobacz więcej wyroków w sprawach prowadzonych przez naszą kancelarię.

© PRĘDA Kancelaria Adwokacka → Kredyty frankowe