Strona głównaNasze wyroki / Dwie nieważności umów Banku BPH w jeden dzień!

Dwie nieważności umów Banku BPH w jeden dzień!

Sąd Okręgowy w Legnicy w dniu 12.07.2022 r. wydał na posiedzeniu niejawnym wyrokiw dwóch sprawach prowadzonych przez naszą Kancelarię. Obie sprawy dotyczyły umów kredytowych Banku BPH S.A. z 2005 r. (kredyty denominowane w CHF). W obu sprawach Sąd stwierdził nieważność umów kredytowych.

W obu sprawach Sąd stwierdził nieważność umów i zasądził na rzecz klientów naszej kancelarii wszystkie dochodzone kwoty wraz z odsetkami, obciążając bank kosztami procesu.

Metryka wyroku – I C 648/21

Bank: Bank BHP S.A.
Umowa: z 2005 r.
Sąd: Sąd Okręgowy w Legnicy
Sędzia: SSO Agata Kawa-Jerka
Sygnatura: I C 648/21
Data wniesienia pozwu: 23.09.2021 r.
Data wyroku: 12.07.2022 r.
Liczba rozpraw: 2
w.p.s.: 240.479
Żądania: ustalenie i zapłata
Wynik: wygrana kredytobiorcy
Pełnomocnik: adwokat Bartosz Pręda

Metryka wyroku – I C 850/21

Bank: Bank BHP S.A.
Umowa: z 2005 r.
Sąd: Sąd Okręgowy w Legnicy
Sędzia: SSO Agata Kawa-Jerka
Sygnatura: I C 850/21
Data wniesienia pozwu: 6.12.2021 r.
Data wyroku: 12.07.2022 r.
Liczba rozpraw: 1
w.p.s.: 212.636
Żądania: ustalenie i zapłata
Wynik: wygrana kredytobiorcy
Pełnomocnik: adwokat Bartosz Pręda

Autor: Bartosz Pręda

Zobacz również

PRĘDA Kancelaria - Kredyty frankowe

Czy bankowi przysługuje wynagrodzenie za korzystanie z kapitału?

By zniechęcić kredytobiorców do występowania na drogę sądową, banki zapowiadają, że nawet w przypadku stwierdzenia nieważności umowy będą żądały wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Część banków już występuje z takimi roszczeniami. Czy kredytobiorcy mają się czego obawiać?

Nasze wyroki

Zobacz wyroki w sprawach prowadzonych przez naszą kancelarię.

Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy - I C 462/21

Sąd Okręgowy w Legnicy wyrokiem z 13.07.2022 r. ustalił, że umowa kredytu indeksowanego kursem dolara amerykańskiego (USD) zawarta z BRE Bankiem S.A. w 2008 r. jest nieważna i zasądził na rzecz klientki naszej kancelarii ponad 410.000 zł.

Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy - I C 557/21

Sąd Okręgowy w Legnicy wyrokiem z 8.07.2022 r. wydanym na posiedzeniu niejawnym ustalił, że umowa zawarta z Getin Bankiem S.A. z 2007 r. jest nieważna i zasądził na rzecz klientów naszej kancelarii wszystkie dochodzone kwoty wraz z odsetkami.

Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy - I C 246/22

Sąd Okręgowy w Legnicy wyrokiem z 27.06.2022 r. w sprawie prowadzonej przez naszą kancelarię ustalił, że umowa PKO BP „Własny Kąt Hipoteczny” jest nieważna w całości i zasądził na rzecz kredytobiorcy wszystkie dochodzone kwoty wraz z odsetkami.

Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy - I C 758/21

Sąd Okręgowy w Legnicy wyrokiem z 22.06.2022 r. przesłankowo stwierdził nieważność umowy mBanku i zasądził od banku na rzecz kredytobiorcy reprezentowanego przez naszą kancelarię 412.177,37 zł + odsetki.

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu - I ACa 1539/21

Wyrokiem z 9.06.2022 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu potwierdza, że umowa tzw. „kredytu frankowego” zawarta w 2006 r. z Santander Consumer Bankiem jest nieważna.

Zobacz więcej wyroków w sprawach prowadzonych przez naszą kancelarię.

© PRĘDA Kancelaria Adwokacka → Kredyty frankowe