Strona głównaNasze wyroki / Wygrywamy z mBankiem – umowa kredytowa nieważna

Wygrywamy z mBankiem – umowa kredytowa nieważna

Kolejny korzystny dla naszych Klientów wyrok – nieważność umowy stwierdzona w sentencji wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym.

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z 22 marca 2021 r. wydanym na posiedzeniu niejawnym:

  1. stwierdził nieważność umowy kredytu dla osób fizycznych „Multiplan” waloryzowanego kursem CHF zawartej z mBank S.A.;
  2. zasądził od mBank S.A. na rzecz powodów kwotę 225.424,74 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 3 kwietnia 2018 r. do dnia zapłaty;
  3. oddalił powództwo w zakresie żądania zapłaty w zakresie rat uiszczonych przez kredytobiorców ponad 10 lat przed wytoczeniem powództwa;
  4. ustalił, że powodowie wygrali proces w 94%, zaś mBank S.A. w 6%, szczegółowe wyliczenie kosztów pozostawiając referendarzowi sądowemu.

Metryka wyroku

Bank: mBank S.A.
Umowa: “Multiplan” z czerwca 2007 r.
Sąd: Sąd Okręgowy w Warszawie
Sędzia: SSR (del.) Joanna Radzyńska-Głowacka
Sygnatura: I C 633/18
Data wniesienia pozwu: 05.06.2018 r.
Data wyroku: 22.03.2021 r.
Liczba rozpraw: 3
w.p.s.: 431.073 zł
Żądania: ustalenie i zapłata
Wynik: wygrana kredytobiorców
Pełnomocnik: adwokat Bartosz Pręda

Autor: Bartosz Pręda

Zobacz również

PRĘDA Kancelaria - Kredyty frankowe

Czy bankowi przysługuje wynagrodzenie za korzystanie z kapitału?

By zniechęcić kredytobiorców do występowania na drogę sądową, banki zapowiadają, że nawet w przypadku stwierdzenia nieważności umowy będą żądały wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Część banków już występuje z takimi roszczeniami. Czy kredytobiorcy mają się czego obawiać?

Nasze wyroki

Zobacz wyroki w sprawach prowadzonych przez naszą kancelarię.

Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy - I C 246/22

Sąd Okręgowy w Legnicy wyrokiem z 27.06.2022 r. w sprawie prowadzonej przez naszą kancelarię ustalił, że umowa PKO BP „Własny Kąt Hipoteczny” jest nieważna w całości i zasądził na rzecz kredytobiorcy wszystkie dochodzone kwoty wraz z odsetkami.

Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy - I C 758/21

Sąd Okręgowy w Legnicy wyrokiem z 22.06.2022 r. przesłankowo stwierdził nieważność umowy mBanku i zasądził od banku na rzecz kredytobiorcy reprezentowanego przez naszą kancelarię 412.177,37 zł + odsetki.

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu - I ACa 1539/21

Wyrokiem z 9.06.2022 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu potwierdza, że umowa tzw. „kredytu frankowego” zawarta w 2006 r. z Santander Consumer Bankiem jest nieważna.

Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy - I C 152/22

Wyrokiem z 23.05.2022 r. Sąd Okręgowy w Legnicy ustalił nieważność umowy Euro Banku zawartej w 2008 r. i zasądził na rzecz klientów naszej kancelarii dochodzoną pozwem kwotę 212.715,72 zł wraz z odsetkami.

Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy - I C 274/21

Wyrokiem z 10.05.2022 r. Sąd Okręgowy w Legnicy ustalił nieważność umowy kredytowej Własny Kąt Hipoteczny i zasądził na rzecz klientki kancelarii dochodzoną pozwem kwotę wraz z odsetkami.

Zobacz więcej wyroków w sprawach prowadzonych przez naszą kancelarię.

© PRĘDA Kancelaria Adwokacka → Kredyty frankowe