Kredyty frankowe / Wyroki kancelarii

 • Wygrywamy z Getin Noble Bankiem
  Kolejna wygrana przed Sądem Okręgowym w Legnicy w sprawie o kredyt indeksowany do franka szwajcarskiego. Sąd stwierdza nieważność umowy i zasądza dochodzone należności z odsetkami. Sąd Okręgowy w Legnicy wyrokiem z 8 października 2021 r.: ustalił, że umowa kredytu hipotecznego zawarta z Getin Bank S.A. Dom Bank Hipoteczny Oddział w Łodzi w jest nieważna; zasądził od strony pozwanej Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz […]
 • Wygrywamy z Santander Consumer Bankiem
  Kolejna wygrana przed Sądem Okręgowym w Legnicy. Wyrok po 6 miesiącach od wniesienia pozwu. Sąd Okręgowy w Legnicy wyrokiem z 21 września 2021 r.: ustalił, że umowa zawarta pomiędzy powodami a Santander Consumer Bank S. A. jest nieważna; zasądził na rzecz kredytobiorców nadpłacony kapitał (wraz z odsetkami); zasądził od strony pozwanej na rzecz powodów kwotę 11.834 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, […]
 • Kolejna prawomocna wygrana z mBankiem
  Wyrokiem z 31 sierpnia 2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie podtrzymał rozstrzygnięcie sądu I instancji stwierdzające nieważność umowy i zasądził na rzecz Klientów kancelarii dodatkowe 15.648,25 zł. Wyrok sądu I instancji W pierwszej instancji Sąd Okręgowy w Warszawie stwierdził nieważność umowy kredytowej (w sentencji wyroku) i zasądził na rzecz klientów kancelarii 225.424,74 zł, uznając, że wpłaty dokonane przez kredytobiorców dawniej niż 10 […]
 • Kolejny korzystny wyrok – umowa Polbanku nieważna
  Kolejna wygrana przed Sądem Okręgowym w Legnicy w sprawie o kredyt indeksowany do franka szwajcarskiego. Sąd stwierdził nieważność umowy Polbanku. Sąd Okręgowy w Legnicy wyrokiem z 9 czerwca 2021 r.: ustalił, że umowa kredytu hipotecznego zawarta pomiędzy powodami a EFG Eurobank Ergasias S.A. oddział w Polsce jest nieważna; zasądził od strony pozwanej Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu na rzecz powodów kwotę 153.811,28 złotych […]
 • Wygrywamy z mBankiem – umowa kredytowa nieważna
  Kolejny korzystny dla naszych Klientów wyrok – nieważność umowy stwierdzona w sentencji wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym. Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z 22 marca 2021 r. wydanym na posiedzeniu niejawnym: stwierdził nieważność umowy kredytu dla osób fizycznych „Multiplan” waloryzowanego kursem CHF zawartej z mBank S.A.; zasądził od mBank S.A. na rzecz powodów kwotę 225.424,74 zł wraz z odsetkami ustawowymi […]
 • Prawomocnie wygrywamy z mBankiem
  Sąd Apelacyjny w Warszawie uwzględnił złożoną przez nas apelację i zmienił na korzyść naszego klienta wyrok sądu I instancji. Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z 22 października 2020 r.: zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 3 czerwca 2019 r. wydany w sprawie I C 1119/17 w ten sposób, że zasądził od mBank S.A. na rzecz powoda kwotę 184.527,16 zł za jednoczesnym zaoferowaniem zwrotu przez powoda na […]
 • Zawieszenie spłaty rat kredytu frankowego
  Wstrzymanie obowiązku spłaty rat kredytu frankowego (inaczej: zawieszenie spłaty rat kredytu frankowego) na czas trwania postępowania. To sedno postanowienia Sądu Okręgowego w Legnicy w jednej z prowadzonych przeze mnie spraw frankowych. Co ważne – korzystne dla klientów postanowienie zapadło niespełna miesiąc po złożeniu pozwu przeciwko bankowi. Postanowienie nie jest prawomocne. Nie mniej istotne jest również to, że bank […]