Kategorie
Nasze wyroki

Zawieszenie spłaty rat kredytu frankowego

Wstrzymanie obowiązku spłaty rat kredytu frankowego (inaczej: zawieszenie spłaty rat kredytu frankowego) na czas trwania postępowania. To sedno postanowienia Sądu Okręgowego w Legnicy w jednej z prowadzonych przeze mnie spraw frankowych. Co ważne – korzystne dla klientów postanowienie zapadło niespełna miesiąc po złożeniu pozwu przeciwko bankowi. Postanowienie nie jest prawomocne.

Nie mniej istotne jest również to, że bank nie może wypowiedzieć umowy z powodu niespłacania rat przez klientów. To również wynika wprost z postanowienia sądu, w którym zawarty został zakaz wypowiadania umowy przez bank. W konsekwencji nie ma ryzyka, że z powodu niespłacania rat bank wypowie klientom umowę i zażąda zapłaty całego zobowiązania.

Dlaczego zawieszenie spłaty rat kredytu frankowego na czas trwania postępowania jest tak istotne?

Sprawy dotyczące kredytów frankowych trwają latami, a bankom na ogół nie zależy na tym, by szybko się kończyły. Częstą praktyką jest składanie przez kancelarie reprezentujące banki mnóstwa dokumentów (liczących nierzadko po kilkaset stron). Nagminnie w tego typu sprawach składane są również liczne wnioski dowodowe, nie mające większego znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy. Banki wnioskują np. o przesłuchanie pracowników centrali banku, którzy z konkretnymi klientami i zawieraną przez nich umową kredytową nie mieli w ogóle do czynienia. Wszystko to skutkuje niezwykle długotrwałym postępowaniem. 

Uzyskanie korzystnego dla klientów rozstrzygnięcia, wstrzymującego obowiązek spłaty rat kredytu już na samym początku postępowania, nabiera w takich warunkach szczególnego znaczenia. Bankowi przestaje się opłacać przedłużanie postępowania, a klienci już na starcie uzyskują realną ochronę swoich praw.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.