PREDA.info

Kredyty frankowe / Blog

Ile można zyskać na wygraniu sprawy frankowej?

Ile można zyskać wygrywając z bankiem sprawę dot. kredytu frankowego? Na przykładzie kilku kredytów pokazujemy – na konkretnych kwotach – jaka jest wartość korzyści wynikających ze stwierdzenia nieważności umowy kredytowej przez sąd.

Wielkość korzyści, jaką można odnieść ze stwierdzenia nieważności umowy kredytowej przez sąd zależy od wielu czynników, m.in. od kwoty kredytu i kursu PLN/CHF w chwili uruchomienia kredytu (im większa kwota kredytu i im niższy kurs w chwili zawierania umowy kredytowej, tym większa będzie korzyść), okresu kredytowania oraz aktualnego kursu PLN/CHF.

W każdym razie, w przypadku stwierdzenia nieważności umowy, są to korzyści bardzo konkretne, najczęściej rzędu setek tysięcy złotych i co do zasady przewyższające kwotę udostępnionego przez bank kapitału.

Przykład pierwszy

Kredyt zaciągnięty w roku: 2009

Kwota kredytu: 165.000 zł

Dotychczasowe spłaty: 155.000 zł

Pozostaje do spłaty (saldo wg banku): 53.100 CHF

Gdyby chcieć spłacić całą kwotę pozostałą do spłaty, po obecnym kursie 4,71 PLN/CHF, należałoby zapłacić na rzecz banku kwotę: 53.100 CHF x 4,14 = 250.101 zł

W przypadku stwierdzenia przez Sąd, że umowa jest nieważna, strony powinny sobie wzajemnie zwrócić to, co od siebie otrzymały. Kredytobiorca powinien zatem zwrócić bankowi kwotę udostępnionego kredytu (w naszym przykładzie: 165.000 zł), natomiast bank – powinien zwrócić kredytobiorcy wszystkie dokonane przez niego dotychczas spłaty (w naszym przykładzie: 155.000 zł).

Bilans wzajemnych rozliczeń kredytobiorcy i banku jest taki, że w przypadku wyroku stwierdzającego nieważność umowy, kredytobiorca będzie musiał zapłacić bankowi jeszcze tylko 10.000 zł (165.000 – 155.000 = 10.000 zł).

Abu ustalić, jaką rzeczywistą korzyść odnosi kredytobiorca ze stwierdzenia nieważności umowy tzw. „kredytu frankowego”, musimy porównać kwotę, którą wg banku kredytobiorca ma aktualnie do spłaty (53.100 CHF, czyli w przeliczeniu: 250.101 zł), z kwotą jaką miałby do spłaty w razie stwierdzenia nieważności (w naszym przykładzie: 10.000 zł).

Korzyść kredytobiorcy ze stwierdzenia nieważności w analizowanym przypadku to: 240.101 zł (zamiast oddawać bankowi jeszcze 250.101 zł, kredytobiorca zapłaci tylko 10.000 zł, korzyść to: 250.101 zł – 10.000 zł = 241.101 zł).

Przykład drugi

Kredyt zaciągnięty w roku: 2006

Kwota kredytu: 200.000 zł

Dotychczasowe spłaty: 231.340 zł

Pozostaje do spłaty (saldo wg banku): 61.600 CHF

Gdyby chcieć spłacić całą kwotę pozostałą do spłaty, po obecnym kursie 4,71 PLN/CHF, należałoby zapłacić na rzecz banku kwotę: 280.280 zł (bo: 61.600 CHF x 4,55 = 290.136 zł).

W przypadku wyroku stwierdzającego nieważność umowy, co skutkuje obowiązkiem wzajemnego zwrotu świadczeń, kredytobiorca powinien zwrócić bankowi kwotę udostępnionego kredytu (200.000 zł), a bank powinien zwrócić kredytobiorcy wszystkie dotychczas dokonane przez niego spłaty (231.340 zł). Okaże się zatem, że bilans tych rozliczeń jest na korzyść kredytobiorcy, który nie tylko nie musi już nic bankowi spłacać, ale jeszcze sam powinien otrzymać od banku zwrot kwoty nadpłaconego kapitału, czyli 31.340 zł (231.340 – 200.000 = 31.340 zł).

Korzyść kredytobiorcy ze stwierdzenia nieważności to w analizowanym przypadku: 321.476 zł, albowiem nie tylko kredytobiorca nie musi spłacać na rzecz banku równowartości 290.136 zł, ale jeszcze sam otrzyma 31.340 zł (a zatem: 290.136 zł + 31.340 zł = 321.476 zł).

Przykład trzeci

Kredyt zaciągnięty w roku: 2008

Kwota kredytu: 480.000 zł

Dotychczasowe spłaty: 320.000 zł

Pozostaje do spłaty (saldo wg banku): 168.400 CHF

Gdyby chcieć spłacić całą kwotę pozostałą do spłaty, po kursie 4,71 PLN/CHF, należałoby zapłacić na rzecz banku kwotę: 766.220 zł (bo: 168.400 CHF x 4,71 = 793.164 zł).

W przypadku wyroku stwierdzającego nieważność umowy, do zapłaty na rzecz banku pozostanie kwota: 480.000 – 320.000 = 160.000 zł.

Korzyść ze stwierdzenia nieważności umowy: 793.164 – 160.000 = 633.164 zł.

Inne przykłady

Poniżej prezentujemy konkretne dane liczbowe z wyliczeń dokonanych na potrzeby niektórych prowadzonych przez naszą kancelarię spraw, obrazujące skalę korzyści przy kredytach opiewających na różne kwoty.

--

Kwota kredytu: 74.000 zł

Rok zawarcia umowy: 2006

Korzyść w razie stwierdzenia nieważności umowy: 58.300 zł

--

Kwota kredytu: 75.000 zł

Rok zawarcia umowy: 2004

Korzyść w razie stwierdzenia nieważności umowy: 78.500 zł

--

Kwota kredytu: 75.400 zł

Rok zawarcia umowy: 2005

Korzyść w razie stwierdzenia nieważności umowy: 71.100 zł

--

Kwota kredytu: 115.000 zł

Rok zawarcia umowy: 2005

Korzyść w razie stwierdzenia nieważności umowy:  118.000 zł

--

Kwota kredytu: 116.600 zł

Rok zawarcia umowy: 2008

Korzyść w razie stwierdzenia nieważności umowy: 147.810 zł

--

Kwota kredytu: 118.000 zł

Rok zawarcia umowy: 2005

Korzyść w razie stwierdzenia nieważności umowy: 116.630 zł

--

Kwota kredytu: 130.000 zł

Rok zawarcia umowy: 2007

Korzyść w razie stwierdzenia nieważności umowy: 174.500 zł

--

Kwota kredytu: 140.000 zł

Rok zawarcia umowy: 2005

Korzyść w razie stwierdzenia nieważności umowy: 233.620 zł

--

Kwota kredytu: 160.000 zł

Rok zawarcia umowy: 2007

Korzyść w razie stwierdzenia nieważności umowy: 206.460 zł

--

Kwota kredytu: 165.000 zł

Rok zawarcia umowy: 2007

Korzyść w razie stwierdzenia nieważności umowy: 195.000 zł

--

Kwota kredytu: 200.000 zł

Rok zawarcia umowy: 2007

Korzyść w razie stwierdzenia nieważności umowy: 237.000 zł

--

Kwota kredytu: 215.000 zł

Rok zawarcia umowy: 2008

Korzyść w razie stwierdzenia nieważności umowy: 261.130 zł

--

Kwota kredytu: 226 500 zł

Rok zawarcia umowy: 2008

Korzyść w razie stwierdzenia nieważności umowy: 369.900 zł

--

Kwota kredytu: 228.000 zł

Rok zawarcia umowy: 2005

Korzyść w razie stwierdzenia nieważności umowy: 240.000 zł

--

Kwota kredytu: 230.000 zł

Rok zawarcia umowy: 2008

Korzyść w razie stwierdzenia nieważności umowy: 337.950 zł

--

Kwota kredytu: 278.000 zł

Rok zawarcia umowy: 2006

Korzyść w razie stwierdzenia nieważności umowy: 311.940 zł

--

Kwota kredytu: 300.000 zł

Rok zawarcia umowy: 2007

Korzyść w razie stwierdzenia nieważności umowy: 329.000 zł

--

Kwota kredytu: 350.000 zł

Rok zawarcia umowy: 2008

Korzyść w razie stwierdzenia nieważności umowy: 511.550 zł

--

Kwota kredytu: 362.500 zł

Rok zawarcia umowy: 2008

Korzyść w razie stwierdzenia nieważności umowy: 550.100 zł

--

Kwota kredytu: 395.000 zł

Rok zawarcia umowy:  2007

Korzyść w razie stwierdzenia nieważności umowy: 458.340 zł

Data publikacji: 20 kwietnia, 2022
Ostatnia aktualizacja: 16 kwietnia, 2023
Bartosz Pręda

Autor: Bartosz Pręda

Adwokat. Od lat z zaangażowaniem reprezentuje kredytobiorców w sprawach tzw. „kredytów frankowych”.

Blog o kredytach frankowych

Zobacz inne artykuły na blogu

Wyrok TSUE z 8.06.2023 r. (C-570/21) - częściowe przeznaczenie kredytu na działalność gospodarczą

2023-06-09

Nawet częściowe przeznaczenie kredytu na cele związane z działalnością gospodarczą nie pozbawia kredytobiorcy statusu „konsumenta” i ochrony gwarantowanej przez dyrektywę 93/13 – to najistotniejszy wniosek z wyroku TSUE z 8.06.2023 r. w sprawie C-570/21.

czytaj dalej →

Zarzut zatrzymania w sprawach frankowych

2023-06-08

Jedną z form obrony banków przed niekorzystnymi skutkami stwierdzenia przez sąd nieważności umowy jest złożenie wobec kredytobiorców oświadczeniu o skorzystaniu z prawa zatrzymania i podniesienie w toku procesu tzw. zarzutu zatrzymania. Co to oznacza? Jakie to rodzi konsekwencje?  

czytaj dalej →

Uchwała SN z 26.04.2023 r. (III PZP 6/22) - czy wpłynie na sprawy frankowe?

2023-04-30

W dniu 26.04.2023 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów podjął uchwałę, która istotnie może wpłynąć na czas rozpoznawania apelacji w sprawach cywilnych, w tym także w sprawach dotyczących kredytów frankowych.

czytaj dalej →

Na jaki moment należy dokonywać oceny abuzywności postanowień umowy?

2023-04-26

W sprawach kredytów frankowych banki bardzo często bronią się w ten sposób, że próbują wykazywać, iż umowa faktycznie nie była wykonywana w sposób niekorzystny dla kredytobiorcy, bo np. bank stosował „kurs rynkowy”. Powstaje w związku z tym pytanie, na jaki moment należy dokonywać oceny abuzywności postanowień umowy i czy to, co wydarzyło się już po podpisaniu umowy (w szczególności to, jak umowa była wykonywana), ma znaczenie.

czytaj dalej →

Bezpłatna analiza umowy

Prześlij nam skan swojej umowy kredytowej do bezpłatnej analizy i dowiedz się, czy możliwe jest zakwestionowanie Twojej umowy, jakie korzyści może to przynieść oraz jakie są warunki prowadzenia sprawy przez kancelarię.