PREDA.info

Wyroki w sprawach frankowych - Getin Bank

Wyroki w sprawach kredytów frankowych prowadzonych przez naszą kancelarię przeciwko bankowi: Getin Bank

Wygrywamy w Sądzie Najwyższym z Getin Noble Bankiem!

31 października, 2023

Sąd Najwyższy częściowo odrzuca skargę kasacyjną Getin Noble Banku, a w pozostałym zakresie odmawia przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania, obciążając syndyka masy upadłości Getin Noble Banku S.A. kosztami postępowania kasacyjnego!

Sygnatura
I CSK 2891/23
zobacz szczegóły

Umowa Getin Banku nieważna - wygrywamy w Sądzie Okręgowym w Legnicy!

29 maja, 2023

Wygrywamy z Getin Noble Bankiem w niespełna 3 miesiące od wniesienia pozwu - umowa Getin Banku z 2008 r. jest nieważna!

Sygnatura
I C 214/23
zobacz szczegóły

Wygrywamy z Getin Noble Bank S.A. - umowa nieważna, zasądzone ponad 292.000 zł  

30 września, 2022

Sąd Okręgowy w Legnicy wyrokiem z 30.09.2022 r. ustalił, że umowa kredytowa z 2008 r. zawarta przez kredytobiorców z Getin Bankiem S.A. w Katowicach - DOM Oddziałem w Łodzi jest nieważna w całości, zasądzając jednocześnie wszystkie dochodzone pozwem kwoty z odsetkami. 

Sygnatura
I C 105/22
zobacz szczegóły

Umowa Getin Banku nieważna + ponad 240.000 zł na rzecz kredytobiorców

8 lipca, 2022

Sąd Okręgowy w Legnicy wyrokiem z 8.07.2022 r. wydanym na posiedzeniu niejawnym ustalił, że umowa zawarta z Getin Bankiem S.A. z 2007 r. jest nieważna i zasądził na rzecz klientów naszej kancelarii wszystkie dochodzone kwoty wraz z odsetkami.

Sygnatura
I C 557/21
zobacz szczegóły

Wygrywamy z Getin Noble Bankiem przed Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu

22 kwietnia, 2022

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu potwierdza, że umowa kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF, zawarta z Getin Bankiem w 2008 r., jest nieważna w całości.

Sygnatura
I ACa 1778/21
zobacz szczegóły

Wygrywamy z Getin Noble Bankiem

8 października, 2021

Kolejna wygrana przed Sądem Okręgowym w Legnicy w sprawie o kredyt indeksowany do franka szwajcarskiego. Sąd stwierdza nieważność umowy i zasądza dochodzone należności z odsetkami.

Sygnatura
I C 312/20
Sędzia
Adam Mika
zobacz szczegóły

Bezpłatna analiza umowy

Prześlij nam skan swojej umowy kredytowej do bezpłatnej analizy i dowiedz się, czy możliwe jest zakwestionowanie Twojej umowy, jakie korzyści może to przynieść oraz jakie są warunki prowadzenia sprawy przez kancelarię.