PREDA.info

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu : I ACa 954/22

Prawomocnie wygrywamy z Bankiem Millennium!

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wyrokiem z 28.11.2022 r. oddalił apelację Banku Millennium od korzystnego dla kredytobiorców wyroku Sądu Okręgowego w Legnicy z 15.12.2021 r. Wyrok zasądzający na rzecz kredytobiorców ponad 416.000 zł w związku z nieważnością umowy kredytowej jest prawomocny.

Wyrokiem z 28.11.2022 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu (w składzie: SSA Iwona Biedroń) oddalił apelację banku w całości i zasądził na rzecz każdego z kredytobiorców zwrot kosztów procesu.

Tym samym Sąd Apelacyjny we Wrocławiu podtrzymał korzystny dla kredytobiorców wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy z 15.12.2021 r., w którym Sąd Okręgowy zasądził na rzecz każdego z powodów po 208.548,18 zł wraz z odsetkami od wezwania do zapłaty, uznając umowę kredytową Banku Millennium z 2006 r. za nieważną.

Sprawa toczyła się wyłącznie o zapłatę, albowiem w chwili wnoszenia pozwu kredyt był już całkowicie spłacony.

Metryka wyroku

Sygnatura
I ACa 954/22
Sędzia
Iwona Biedroń
Data wniesienia apelacji
19 kwietnia, 2022
Data wyroku
28 listopada, 2022
Liczba rozpraw
1
Wartość przedmiotu sporu
417.097 zł
Żądanie
zapłata
Wynik
wygrana kredytobiorców
Zobacz wyrok sądu I instancji: I C 380/21 (Sąd Okręgowy w Legnicy)
Wyrok w sprawie I ACa 954/22 - strona 1

Bezpłatna analiza umowy

Prześlij nam skan swojej umowy kredytowej do bezpłatnej analizy i dowiedz się, czy możliwe jest zakwestionowanie Twojej umowy, jakie korzyści może to przynieść oraz jakie są warunki prowadzenia sprawy przez kancelarię.