PREDA.info

Wyroki w sprawach frankowych - Bank Millennium

Wyroki w sprawach kredytów frankowych prowadzonych przez naszą kancelarię przeciwko bankowi: Bank Millennium

Wygrywamy z Bankiem Millennium w Sądzie Okręgowym w Legnicy!

10 maja, 2024

Sąd na pierwszej rozprawie ustala nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytowej Banku Millennium z 2008 r. Wyrok w niespełna 10 miesięcy od wniesienia pozwu.

Sygnatura
I C 828/23
zobacz szczegóły

Wygrywamy z Bankiem Millennium w Sądzie Okręgowym w Legnicy - nieważna umowa z 2007 r.!

17 kwietnia, 2024

Sąd Okręgowy w Legnicy na pierwszej rozprawie ustala nieważność umowy kredytowej Banku Millennium i zasądza na rzecz kredytobiorców całą należność główną wraz z odsetkami!

Sygnatura
I C 630/23
zobacz szczegóły

Prawomocna nieważność umowy Euro Banku - wygrywamy w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu!

28 marca, 2024

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu potwierdza, że umowa „kredytu frankowego” Euro Banku z 2008 r. jest w całości nieważna. Wyrok jest prawomocny.

Sygnatura
I ACa 657/23
Bank
Bank Millennium S.A.
(Euro Bank S.A.)
zobacz szczegóły

Prawomocnie wygrywamy z Bankiem Millennium w Sądzie Okręgowym w Legnicy!

22 lutego, 2024

Sąd Okręgowy w Legnicy oddala apelację Banku Millennium od korzystnego dla kredytobiorcy wyroku Sądu Rejonowego w Głogowie i potwierdza, że umowa kredytu frankowego z 2006 r. jest nieważna!

Sygnatura
II Ca 25/24
Sędzia
Anna Bury
zobacz szczegóły

Nieważna umowa Banku Millennium z 2007 r. - wygrywamy w Sądzie Okręgowym w Legnicy!

7 lutego, 2024

Sąd Okręgowy w Legnicy ustala, że nie istnieje stosunek prawny wynikający z umowy kredytu zawartej w 2007 r. z Bankiem Millennium i zasądza na rzecz kredytobiorcy wszystkie dochodzone pozwem kwoty wraz z odsetkami.

Sygnatura
I C 716/22
zobacz szczegóły

Wygrywamy w Sądzie Najwyższym z Bankiem Millennium!

29 stycznia, 2024

Sąd Najwyższy odmawia przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej Banku Millennium od korzystnego dla klientów naszej kancelarii wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 28.11.2022 r.!

Sygnatura
I CSK 1237/23
zobacz szczegóły

Wygrywamy z Bankiem Millennium w Sądzie Rejonowym w Głogowie!

27 października, 2023

Sąd Rejonowy w Głogowie po niespełna 4 miesiącach od wniesienia pozwu wydaje wyrok, w którym ustala, że umowa „kredytu frankowego” zawarta z Bankiem Millennium jest nieważna w całości!

Sygnatura
I C 1049/23
zobacz szczegóły

Wygrywamy z Bankiem Millennium - nieważna umowa z 2008 r.

20 września, 2023

Sąd Okręgowy w Legnicy na pierwszej rozprawie wydał wyrok, którym ustalił nieważność umowy zawartej z Bankiem Millennium i zasądził na rzecz kredytobiorców wszystkie dochodzone pozwem należności wraz z odsetkami!

Sygnatura
I C 542/23
zobacz szczegóły

Prawomocna nieważność umowy Euro Banku w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu!

13 czerwca, 2023

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu potwierdza, że umowa kredytu frankowego z 2008 r., zawarta przez klientów naszej kancelarii z Euro Bankiem, jest nieważna.

Sygnatura
I ACa 1434/22
Bank
Bank Millennium S.A.
(Euro Bank S.A.)
zobacz szczegóły

Kredyt frankowy Euro Banku - umowa nieważna

28 grudnia, 2022

Sąd Okręgowy w Legnicy potwierdza, że umowa kredytu frankowego dawnego Euro Banku S.A. jest nieważna i zasądza na rzecz kredytobiorców wszystkie dochodzone pozwem kwoty - 360.824,28 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od wezwania do zapłaty.

Sygnatura
I C 83/22
Bank
Bank Millennium S.A.
(Euro Bank S.A.)
zobacz szczegóły

Prawomocnie wygrywamy z Bankiem Millennium!

28 listopada, 2022

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wyrokiem z 28.11.2022 r. oddalił apelację Banku Millennium od korzystnego dla kredytobiorców wyroku Sądu Okręgowego w Legnicy z 15.12.2021 r. Wyrok zasądzający na rzecz kredytobiorców ponad 416.000 zł w związku z nieważnością umowy kredytowej jest prawomocny.

Sygnatura
I ACa 954/22
zobacz szczegóły

Wygrywamy z Bankiem Millennium w 3 miesiące!

23 maja, 2022

Wyrokiem z 23.05.2022 r. Sąd Okręgowy w Legnicy ustalił nieważność umowy Euro Banku zawartej w 2008 r. i zasądził na rzecz klientów naszej kancelarii dochodzoną pozwem kwotę 212.715,72 zł wraz z odsetkami.

Sygnatura
I C 152/22
Bank
Bank Millennium S.A.
(Euro Bank S.A.)
zobacz szczegóły

Umowa kredytowa Banku Millennium nieważna

15 grudnia, 2021

Sąd Okręgowy w Legnicy przesłankowo stwierdza nieważność umowy kredytowej Banku Millennium i zasądza na rzecz kredytobiorców wszystkie dochodzone pozwem należności.

Sygnatura
I C 380/21
zobacz szczegóły

Bezpłatna analiza umowy

Prześlij nam skan swojej umowy kredytowej do bezpłatnej analizy i dowiedz się, czy możliwe jest zakwestionowanie Twojej umowy, jakie korzyści może to przynieść oraz jakie są warunki prowadzenia sprawy przez kancelarię.