PREDA.info

Sąd Okręgowy w Legnicy : II Ca 165/24

Prawomocna nieważność umowy kredytowej Banku Zachodniego WBK z 2008 r.

Wygrywamy w Sądzie Okręgowym w Legnicy! Umowa Banku Zachodniego WBK S.A. z 2008 r. („dewizowy kredyt mieszkaniowy / inwestorski") prawomocnie nieważna!

Wyrokiem z 24 kwietnia 2024 r. Sąd Okręgowy w Legnicy:

  1. oddalił apelację bank;
  2. kosztami postępowania apelacyjnego w całości obciążył bank.


Oddalenie apelacji banku oznacza, że prawomocny jest wyrok Sądu Rejonowego w Głogowie z 13.12.2023 r., którym sąd przesłankowo ustalił nieważność umowy i zasądził na rzecz kredytobiorcy kwotę 52.411,38 złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 22.07.2023 r. do dnia zapłaty.

Całe postępowanie (od wniesienia pozwu do prawomocnego wyroku) trwało nieco ponad 7 miesięcy.

Metryka wyroku

Sygnatura
II Ca 165/24
Sędzia
Jacek Martka
Bank
Santander Bank Polska S.A. (Bank Zachodni WBK S.A.)
Data wniesienia apelacji
5 lutego, 2024
Data wyroku
24 kwietnia, 2024
Liczba rozpraw
1
Wartość przedmiotu sporu
52.442 zł
Żądanie
zapłata
Wynik
wygrana kredytobiorcy
Zobacz wyrok sądu I instancji: I C 1372/23 (Sąd Rejonowy w Głogowie)
Wyrok w sprawie II Ca 165/24 - strona 1

Bezpłatna analiza umowy

Prześlij nam skan swojej umowy kredytowej do bezpłatnej analizy i dowiedz się, czy możliwe jest zakwestionowanie Twojej umowy, jakie korzyści może to przynieść oraz jakie są warunki prowadzenia sprawy przez kancelarię.