PREDA.info

Sąd Rejonowy w Głogowie : I C 1049/23

Wygrywamy z Bankiem Millennium w Sądzie Rejonowym w Głogowie!

Sąd Rejonowy w Głogowie po niespełna 4 miesiącach od wniesienia pozwu wydaje wyrok, w którym ustala, że umowa „kredytu frankowego” zawarta z Bankiem Millennium jest nieważna w całości!

Wyrokiem z 27.10.2023 r. Sąd Rejonowy w Głogowie:

  1. ustalił, że nie istnieje stosunek prawny wynikający z umowy kredytowej (umowa Millekredyt Dom z 2006 r.) zawartej przez powoda z Bankiem Millennium S.A. (umowa jest nieważna w całości);
  2. zasądził od strony pozwanej na rzecz powoda kwotę 6.647 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 5.400 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia prawomocności wyroku do dnia zapłaty.


Sąd Rejonowy w Głogowie podzielił argumentację przedstawioną przez naszą kancelarię, zgodnie z którą abuzywne są postanowienia umowy kredytowej Millekredyt Dom z 2006 r. oraz regulaminu do tej umowy.

W sprawie odbyły się 2 rozprawy. Sąd przeprowadził dowody z dokumentów oraz z przesłuchania kredytobiorcy. Sąd pominął dowody z zeznań świadków zawnioskowanych przez bank oraz z opinii biegłych.

Wyrok Sądu Rejonowego w Głogowie zapadł po niespełna 4 miesiącach od wniesienia pozwu.

Wyrok nie jest prawomocny.

Metryka wyroku

Sygnatura
I C 1049/23
Sędzia
Sylwia Szyszka
Data wniesienia pozwu
12 lipca, 2023
Data wyroku
27 października, 2023
Liczba rozpraw
2
Wartość przedmiotu sporu
80.000 zł
Żądanie
ustalenie
Wynik
wygrana kredytobiorcy
Zobacz wyrok sądu II instancji: II Ca 25/24 (Sąd Okręgowy w Legnicy)
Wyrok w sprawie I C 1049/23 - strona 1

Bezpłatna analiza umowy

Prześlij nam skan swojej umowy kredytowej do bezpłatnej analizy i dowiedz się, czy możliwe jest zakwestionowanie Twojej umowy, jakie korzyści może to przynieść oraz jakie są warunki prowadzenia sprawy przez kancelarię.