PREDA.info

Sąd Okręgowy w Legnicy : I C 542/23

Wygrywamy z Bankiem Millennium - nieważna umowa z 2008 r.

Sąd Okręgowy w Legnicy na pierwszej rozprawie wydał wyrok, którym ustalił nieważność umowy zawartej z Bankiem Millennium i zasądził na rzecz kredytobiorców wszystkie dochodzone pozwem należności wraz z odsetkami!

Wyrokiem z 20.09.2023 r. Sąd Okręgowy w Legnicy:

1) ustalił, że umowa kredytu hipotecznego zawarta 1 września 2008 roku pomiędzy powodami  a Bankiem Millennium SA z siedzibą w Warszawie jest nieważna;

2) zasądził na rzecz każdego z powodów kwoty po 45.720,58 złotych oraz po 17.445,35 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 24 marca 2023 roku do dnia zapłaty (tj. od upływu terminu wskazanego w wezwaniu do zapłaty);

3) zastrzegł, że zapłata strony pozwanej może nastąpić w przypadku równoczesnego spełnienia świadczenia przez powodów w wysokości 199.999,99 złotych (uwzględniony zarzut zatrzymania);

4) kosztami postępowania w całości obciążył bank.


W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd Okręgowy w Legnicy wskazał, iż podziela przedstawioną przez kancelarię argumentację. Umowa zawiera postanowienia niedozwolone, których wyeliminowanie powoduje, że umowy nie da się wykonać, co skutkuje koniecznością stwierdzenia, że umowa jest nieważna. Niedozwolonych postanowień nie można zastępować innymi.

Na rozprawie, w obecności powodów, pełnomocnika banku legitymujący się pełnomocnictwem materialnoprawnym, złożył oświadczenie o skorzystaniu z prawa zatrzymania. Sąd uwzględnił zarzut zatrzymania, jednakże nie wpłynęło to w żaden sposób na rozstrzygnięcie w zakresie odsetek oraz na rozstrzygnięcie o kosztach postępowania.

Wyrok zapadł na pierwszej rozprawie. Sąd przesłuchał wyłącznie powodów - kredytobiorców. Bank wprawdzie zgłosił dowód z zeznań świadków, jednak sąd dowód ten pominął. Zawnioskowani przez bank świadkowie nie uczestniczyli w procesie zawierania umowy i zdaniem sądu ich zeznania nie mogły mieć wpływu na treść rozstrzygnięcia.

Wyrok nie jest prawomocny.

Metryka wyroku

Sygnatura
I C 542/23
Data wniesienia pozwu
23 maja, 2023
Data wyroku
20 września, 2023
Liczba rozpraw
1
Wartość przedmiotu sporu
255.137 zł
Żądanie
ustalenie i zapłata
Wynik
wygrana kredytobiorców
Wyrok w sprawie I C 542/23 - strona 1
Wyrok w sprawie I C 542/23 - strona 2

Bezpłatna analiza umowy

Prześlij nam skan swojej umowy kredytowej do bezpłatnej analizy i dowiedz się, czy możliwe jest zakwestionowanie Twojej umowy, jakie korzyści może to przynieść oraz jakie są warunki prowadzenia sprawy przez kancelarię.