Klauzule niedozwolone Polbank

Kredyt frankowy w Polbanku - klauzule niedozwolone

W umowach „kredytów frankowych” zawieranych przez Polbank znajdują się klauzule niedozwolone.

Prowadzimy sprawy o unieważnienie umów kredytów frankowych zawartych z Polbankiem.

Niektóre z tych klauzul stanowią podstawę do dochodzenia roszczeń przeciwko bankowi, w szczególności - ustalenia nieważności umowy.

Poniżej znajdziesz zastawienie takich klauzul niedozwolonych spotykanych w umowach kredytowych Polbanku.

 

Klauzule abuzywne w umowach Polbanku

Sprawdź, czy w Twojej umowie Polbanku są postanowienia niedozwolone.

Postanowienia niedozwolone w „kredycie frankowym” Polbanku.
Postanowienia niedozwolone w „kredycie frankowym” Polbanku.

Umowa z 2007 r.  - (podobne zapisy zawierają umowy z 2008 r. i 2009 r.)

§ 2 ust. 2 umowy

Bank zobowiązany jest oddać do dyspozycji Kredytobiorcy kwotę w wysokości (…) zł (słownie: …). Kredyt jest indeksowany do waluty obcej CHF.

§ 7 ust. 4 regulaminu

W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wypłata kredytu następuje w złotych według kursu nie niższego niż kurs kupna zgodnie z Tabelą obowiązującą w momencie wypłaty środków z kredytu. W przypadku wypłaty kredytu w transzach, stosuje się kurs nie niższy niż kurs kupna zgodnie z Tabelą obowiązującą w momencie wypłaty poszczególny transz. Saldo zadłużenia z tytułu kredytu wyrażone jest w walucie obcej i obliczane jest według stosowanego przy uruchomieniu kredytu. W przypadku wypłaty kredytu w transzach, saldo zadłużenia z tytułu kredytu obliczane jest według kursów stosowanych przy wypłacie poszczególnych transz. Aktualnie saldo zadłużenia w walucie kredytu Kredytobiorca otrzymuje listowanie w przypadku postanowień § 11.

§ 9 ust. 2 regulaminu

W przypadku kredytów do waluty indeksowanych do waluty obcej:raty kredytu podlegające spłacie wyrażone są w walucie obcej i w dniu wymagalności raty kredytu pobierane są z rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 1, według kursu sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku na koniec dnia roboczego poprzedzającego dzień wymagalności raty spłaty kredytu;jeżeli dzień wymagalności raty kredytu przypada na dzień wolny od pracy, stosuje się kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku na koniec ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wymagalności raty kredytu.

§ 13 ust. 7 regulaminu

W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wcześniejsza spłata dokonywana jest w oparciu o kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku w momencie realizacji dyspozycji.

Dlaczego my?

Zobacz, jakie argumenty przemawiają za powierzeniem nam Twojej sprawy

Specjalizacja

Zajmujemy się wyłącznie kredytami frankowymi. Nie podejmujemy się prowadzenia innych spraw. Poświęcamy się tylko jednemu tematowi – kredytom frankowym.

Ekspercka wiedza

Kredyty frankowe nie mają przed nami tajemnic. Na bieżąco śledzimy i analizujemy orzecznictwo, studiujemy branżowe publikacje i doskonalimy naszą argumentację.

Doświadczenie

Kredytami frankowymi zajmujemy się od 2017 r. Mimo coraz większej liczby wygranych spraw – nie spoczywamy na laurach. Cały czas rozwijamy naszą argumentację.

Korzystne wyroki

Regularnie wygrywamy z bankami. Mamy na swoim koncie prawomocne wygrane i rozliczone umowy. Liczba korzystnych wyroków naszej kancelarii rośnie z każdym miesiącem.

Kompleksowa obsługa

Powierzając nam sprawę, o nic więcej nie musisz się martwić. Zajmiemy się wszystkim - od wyliczeń, przez proces sądowy, na rozliczeniu z bankiem kończąc.

Bezpłatna analiza umowy kredytowej

Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę i wyjaśnimy, jakie są możliwości działania w Twojej sprawie.

Jasne zasady rozliczeń

Wynagrodzenie kancelarii jasno określone w umowie. Z góry wiesz, jakie poniesiesz koszty. Częściowo możesz zapłacić po zakończeniu sprawy.

Bezpośredni kontakt z adwokatem

W każdej chwili możesz skontaktować się bezpośrednio z adwokatem prowadzącym Twoją sprawę.

Nasze wyroki

Zobacz wyroki w sprawach prowadzonych przez naszą kancelarię

Wygrywamy z Santander Bank Polska w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze!

27 czerwca, 2024
Sąd Okręgowy w Zielonej Górze po przeprowadzeniu jednej rozprawy ustala nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu zawartej w 2008 r. z Kredyt Bankiem i zasądza na rzecz kredytobiorców wszystkie dochodzone pozwem kwoty wraz z odsetkami.
Sygnatura
I C 818/22
Bank
Santander Bank Polska
(Kredyt Bank)
zobacz szczegóły

Podwójna wygrana z mBankiem w Sądzie Okręgowym w Legnicy!

18 czerwca, 2024
Na pierwszej rozprawie Sąd ustala nieważność umowy dawnego BRE Banku (obecnie mBank) i jednocześnie oddala powództwo wzajemne banku o zwrot kapitału!
Sygnatura
I C 1072/23
Bank
mBank
(BRE Bank)
zobacz szczegóły

Prawomocna nieważność umowy GE Banku Mieszkaniowego w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu!

27 maja, 2024
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu podzielił argumenty przemawiające za nieważnością umowy GE Banku Mieszkaniowego (§ 17 z odwołaniem do kursu średniego NBP i marży kursowej) i w zasadniczej części oddalił apelację banku!
Sygnatura
I ACa 574/23
Bank
Bank BPH
(GE Bank Mieszkaniowy)
zobacz szczegóły

Wygrywamy z ING Bankiem Śląskim w Sądzie Okręgowym w Legnicy!

21 maja, 2024
Sąd Okręgowy w Legnicy na pierwszej rozprawie ustala nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu zawartej w 2008 r. z ING Bankiem Śląskim (kredyt indeksowany kursem CHF).
Sygnatura
I C 1146/23
Sędzia
Adam Mika
zobacz szczegóły

Bezpłatna analiza umowy

Prześlij nam skan swojej umowy kredytowej do bezpłatnej analizy i dowiedz się, czy możliwe jest zakwestionowanie Twojej umowy.