PREDA.info

Sąd Okręgowy w Legnicy : I C 716/22

Nieważna umowa Banku Millennium z 2007 r. - wygrywamy w Sądzie Okręgowym w Legnicy!

Sąd Okręgowy w Legnicy ustala, że nie istnieje stosunek prawny wynikający z umowy kredytu zawartej w 2007 r. z Bankiem Millennium i zasądza na rzecz kredytobiorcy wszystkie dochodzone pozwem kwoty wraz z odsetkami.

Wyrokiem z 7 lutego 2024 r. Sąd Okręgowy w Legnicy:

  1. ustalił, że stosunek prawny wynikający z umowy o kredyt hipoteczny zawartej przez powoda z Bankiem Millennium Spółką Akcyjną w Warszawie nie istnieje;
  2. zasądził od strony pozwanej Banku Millennium Spółki Akcyjnej w Warszawie na rzecz powoda kwotę 196.840,47 zł (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset czterdzieści złotych 47/100) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od następujących kwot:
  3. od kwoty 183.509,66 złotych od dnia 8 września 2022 roku do dnia zapłaty,
  4. od kwoty 13.330,81 złotych od dnia 11 sierpnia 2023 roku do dnia zapłaty;
  5. zasądził od strony pozwanej Banku Millennium Spółki Akcyjnej w Warszawie łącznie na rzecz powodów kwotę 6.517 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu.

Metryka wyroku

Sygnatura
I C 716/22
Data wniesienia pozwu
20 października, 2020
Data wyroku
7 lutego, 2024
Liczba rozpraw
2
Wartość przedmiotu sporu
199.506
Żądanie
ustalenie i zapłata
Wynik
wygrana kredytobiorcy
Wyrok w sprawie I C 716/22 - strona 1

Bezpłatna analiza umowy

Prześlij nam skan swojej umowy kredytowej do bezpłatnej analizy i dowiedz się, czy możliwe jest zakwestionowanie Twojej umowy, jakie korzyści może to przynieść oraz jakie są warunki prowadzenia sprawy przez kancelarię.