PREDA.info

Sąd Okręgowy w Legnicy : I C 152/22

Wygrywamy z Bankiem Millennium w 3 miesiące!

Wyrokiem z 23.05.2022 r. Sąd Okręgowy w Legnicy ustalił nieważność umowy Euro Banku zawartej w 2008 r. i zasądził na rzecz klientów naszej kancelarii dochodzoną pozwem kwotę 212.715,72 zł wraz z odsetkami.

W sprawie prowadzonej przez naszą kancelarię Sąd Okręgowy w Legnicy, wyrokiem z 23 maja 2022 r.:

  1. ustalił, że umowa kredytu mieszkaniowego zawarta przez powodów z Euro Bankiem S.A. z siedzibą we Wrocławiu jest nieważna;
  2. zasądził od strony pozwanej Millennium Banku S.A. na rzecz powodów kwotę 212.715,72 zł wraz z odsetkami od dnia następującego po dniu wskazanym w wezwaniu do zapłaty jako termin zapłaty;
  3. oddalił dalej idące żądanie główne;
  4. kosztami procesu w całości obciążył bank.

Pozew wniesiony 22 lutego 2022 r. Wyrok zapadł zatem po 3 miesiącach od wniesienia pozwu. W sprawie odbyły się 2 rozprawy.

Sąd nie uwzględnił powództwa o ustalenie, że bankowi nie przysługuje wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, wskazując, że dotychczas żądanie banku o korzystanie z kapitału nie zostało skonkretyzowane, więc rozstrzygnięcie w tym zakresie byłoby przedwczesne. Jednocześnie Sąd nie wypowiedział się ani o zasadności, ani o braku zasadności roszczenia o korzystanie z kapitału.

Kosztami procesu Sąd w całości obciążył bank.

Metryka wyroku

Sygnatura
I C 152/22
Bank
Bank Millennium S.A. (Euro Bank S.A.)
Data wniesienia pozwu
22 lutego, 2022
Data wyroku
23 maja, 2022
Liczba rozpraw
2
Wartość przedmiotu sporu
439.263 zł
Żądanie
ustalenie i zapłata
Wynik
wygrana kredytobiorców
Zobacz wyrok sądu II instancji: I ACa 1434/22 (Sąd Apelacyjny we Wrocławiu)
Wyrok w sprawie I C 152/22 - strona 1

Bezpłatna analiza umowy

Prześlij nam skan swojej umowy kredytowej do bezpłatnej analizy i dowiedz się, czy możliwe jest zakwestionowanie Twojej umowy, jakie korzyści może to przynieść oraz jakie są warunki prowadzenia sprawy przez kancelarię.