PREDA.info

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu : I ACa 657/23

Prawomocna nieważność umowy Euro Banku - wygrywamy w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu!

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu potwierdza, że umowa „kredytu frankowego” Euro Banku z 2008 r. jest w całości nieważna. Wyrok jest prawomocny.

Wyrokiem z 28 marca 2024 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu:

  1. zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy w punkcie II w ten tylko sposób, iż dodał zastrzeżenie, że pozwany Bank korzystając z prawa zatrzymania świadczenia jest uprawniony do wstrzymania się ze spłaceniem zasądzanej na rzecz powodów w punkcie II kwoty do dnia zaoferowania przez powodów zwrotu na rzecz strony pozwanej świadczenia otrzymanego w wykonaniu umowy kredytu hipotecznego z 2008 r. w kwocie 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) zł albo zabezpieczenia roszczenia o zwrot tej kwoty; 
  2. oddalił dalej idącą apelację;
  3. kosztami postępowania w całości obciążył bank.


W zasadniczej części Sąd Apelacyjny we Wrocławiu oddalił apelację banku, aprobując rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego w Legnicy i potwierdzając tym samym, że umowa „kredytu frankowego” zawarta z Euro Bankiem S.A. w 2008 r. jest w całości nieważna.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu uwzględnił jedynie zgłoszony przez bank zarzut zatrzymania. Mimo tego Sąd Apelacyjny zasądził na rzecz kredytobiorców odsetki ustawowe za opóźnienie od wezwania do zapłaty.

Kosztami postępowania apelacyjnego w całości został obciążony bank, jako strona przegrywająca sprawę.

Całe postępowanie, od wniesienia pozwu do prawomocnego wyroku, trwało 2 lata i niespełna 2 miesiące.

Korzyść z wygrania sprawy

Korzyść kredytobiorcy wynikająca z nieważności umowy (uwzględniająca również anulowanie przyszłych rat oraz odsetki) to ponad 530.000 zł (przy kredycie opiewającym na 350.000 zł).

Metryka wyroku

Sygnatura
I ACa 657/23
Sędzia
Adam Jewgraf
Bank
Bank Millennium S.A. (Euro Bank S.A.)
Data wniesienia apelacji
17 lutego, 2023
Data wyroku
28 marca, 2024
Liczba rozpraw
1
Wartość przedmiotu sporu
718.123 zł
Żądanie
ustalenie i zapłata
Wynik
wygrana kredytobiorców
Zobacz wyrok sądu I instancji: I C 83/22 (Sąd Okręgowy w Legnicy)
Wyrok w sprawie I ACa 657/23 - strona 1
Wyrok w sprawie I ACa 657/23 - strona 2

Bezpłatna analiza umowy

Prześlij nam skan swojej umowy kredytowej do bezpłatnej analizy i dowiedz się, czy możliwe jest zakwestionowanie Twojej umowy, jakie korzyści może to przynieść oraz jakie są warunki prowadzenia sprawy przez kancelarię.