PREDA.info

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu : I ACa 958/22

Prawomocnie wygrywamy z PKO BP w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu

Wyrokiem z 31.01.2023 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu oddalił w zasadniczej części apelację banku PKO BP od korzystnego dla kredytobiorców wyroku Sądu Okręgowego w Legnicy z 3.08.2022 r. (I C 255/20), potwierdzając tym samym, że umowa kredytowa „Własny Kąt Hipoteczny" z 2006 r. jest nieważna w całości.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu nie miał wątpliwości co do tego, że postanowienia umowy „Własny Kąt Hipoteczny" z 2006 r. mają charakter abuzywny, co w konsekwencji prowadzi do nieważności umowy kredytowej.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wskazał, iż w polskim porządku prawnym nie ma przepisów dyspozytywnych, które mogłyby znaleźć zastosowanie w miejsce postanowień niedozwolonych.

Sąd Apelacyjny potwierdził również, że sąd nie może ingerować w treść umowy i modyfikować postanowień niedozwolonych. Jednocześnie - bez tych postanowień umowa nie może być wykonywana, co przesądza o jej nieważności.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu uwzględnił zarzut zatrzymania podniesiony przez bank na etapie postępowania apelacyjnego, stając na stanowisku, że umowa kredytu jest umową wzajemną. Uwzględnienie zarzutu zatrzymania skutkowało oddaleniem powództwa w zakresie odsetek.

Korzyść kredytobiorców wynikająca ze stwierdzenia nieważności umowy kredytowej (obejmująca zarówno zasądzone należności, jak i „anulowanie” przyszłych rat) to ponad 340.000 zł.

Metryka wyroku

Sygnatura
I ACa 958/22
Sędzia
Jolanta Solarz
Data wniesienia apelacji
2 czerwca, 2022
Data wyroku
31 stycznia, 2023
Liczba rozpraw
1 + publikacja wyroku
Wartość przedmiotu sporu
311.183 zł
Żądanie
ustalenie i zapłata
Wynik
wygrana kredytobiorców
Zobacz wyrok sądu I instancji: I C 255/20 (Sąd Okręgowy w Legnicy)

Bezpłatna analiza umowy

Prześlij nam skan swojej umowy kredytowej do bezpłatnej analizy i dowiedz się, czy możliwe jest zakwestionowanie Twojej umowy, jakie korzyści może to przynieść oraz jakie są warunki prowadzenia sprawy przez kancelarię.