PREDA.info

Wyroki w sprawach frankowych - PKO BP

Wyroki w sprawach kredytów frankowych prowadzonych przez naszą kancelarię przeciwko bankowi: PKO BP

Kolejna prawomocna wygrana z PKO BP - nieważna umowa z 2005 r.!

8 lutego, 2024

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu potwierdza, że umowa „kredytu frankowego” Własny Kąt Hipoteczny zawarta w 2005 r. z PKO BP jest w całości nieważna. Wyrok jest prawomocny.

Sygnatura
I ACa 522/23
zobacz szczegóły

Dwie nieważne umowy PKO BP w jednym wyroku - kolejna wygrana w Sądzie Okręgowym w Legnicy!

17 stycznia, 2024

Sąd Okręgowy w Legnicy uznaje za nieważne 2 umowy kredytowe „Własny Kąt Hipoteczny", denominowane w CHF, zawarte z PKO BP w 2004 i 2005 r. - zasądzając jednocześnie na rzecz kredytobiorców wszystkie dochodzone pozwem należności.

Sygnatura
I C 308/23
zobacz szczegóły

Nieważna umowa PKO BP „Własny Kąt Hipoteczny” z 2008 r. - wygrywamy w Sądzie Okręgowym w Legnicy!

29 grudnia, 2023

Sąd Okręgowy w Legnicy ustala, że nie istnieje stosunek prawny wynikający z umowy kredytowej „Własny Kąt Hipoteczny” zawartej przez kredytobiorców z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A.

Sygnatura
I C 773/23
zobacz szczegóły

Wygrywamy z PKO BP w Sądzie Okręgowym w Legnicy - wyrok po niespełna 6 miesiącach!

20 grudnia, 2023

Umowa kredytu denominowanego „Własny Kąt Hipoteczny” z 2008 r. zawarta z bankiem PKO BP jest nieważna! Sąd Okręgowy w Legnicy ustala nieistnienie stosunku prawnego po przeprowadzeniu jednej rozprawy!

Sygnatura
I C 752/23
zobacz szczegóły

Nieważna umowa PKO BP z 2008 r. - ponad 230.000 zł zasądzone na rzecz kredytobiorców!

18 grudnia, 2023

Wygrywamy w Sądzie Okręgowym w Legnicy! Na pierwszej rozprawie sąd ustala, że umowa kredytu denominowanego zawarta z PKO BP jest nieważna i zasądza na rzecz kredytobiorców wszystkie dochodzone pozwem kwoty wraz z odsetkami!

Sygnatura
I C 779/22
zobacz szczegóły

Nieważna umowa PKO BP z 2007 r. - ponad 264.000 zł oraz 17.000 CHF zasądzone na rzecz kredytobiorców!

18 grudnia, 2023

Kolejna wygrana w Sądzie Okręgowym w Legnicy! Na pierwszej rozprawie sąd ustala, że umowa kredytu frankowego zawarta z PKO BP w 2007 r. jest nieważna i zasądza na rzecz kredytobiorców wszystkie dochodzone pozwem kwoty wraz z odsetkami!

Sygnatura
I C 755/22
zobacz szczegóły

Prawomocnie wygrywamy z PKO BP! Nieważna umowa z 2005 r.

5 grudnia, 2023

Kolejna prawomocna wygrana z PKO BP! Sąd Apelacyjny we Wrocławiu potwierdza, że umowa „Własny Kąt Hipoteczny” z 2005 r. jest w całości nieważna!

Sygnatura
I ACa 527/23
zobacz szczegóły

Po raz kolejny wygrywamy z PKO BP w Sądzie Okręgowym w Legnicy!

23 listopada, 2023

Umowa kredytu denominowanego Własny Kąt Hipoteczny z 2008 r. zawarta przez Kredytobiorców z PKO BP jest nieważna!

Sygnatura
I C 411/23
zobacz szczegóły

Wygrywamy z PKO BP - nieważna umowa kredytu frankowego z 2008 r.!

31 października, 2023

Sąd Okręgowy w Legnicy ustala nieważność umowy kredytu frankowego Własny Kąt Hipoteczny i zasądza na rzecz kredytobiorców dochodzone w sprawie należności wraz z odsetkami! Nieważność umowy to ponad 350.000 zł korzyści dla kredytobiorców!

Sygnatura
I C 462/23
zobacz szczegóły

Wygrywamy z PKO BP w Sądzie Okręgowym w Legnicy - nieważna umowa z 2005 r.

26 października, 2023

Wygrywamy w Sądzie Okręgowym w Legnicy - umowa kredytu denominowanego zawarta z PKO BP w 2005 r. jest nieważna. Sąd zasądza na rzecz kredytobiorców wszystkie dochodzone pozwem należności wraz z odsetkami!

Sygnatura
I C 849/22
zobacz szczegóły

Nieważna umowa kredytowa „Własny Kąt Hipoteczny” - wygrywamy z PKO BP w Sądzie Okręgowym w Legnicy

2 sierpnia, 2023

Sąd Okręgowy w Legnicy na pierwszej rozprawie ustala nieważność umowy kredytowej PKO BP z 2006 r. i zasądza na rzecz kredytobiorców dochodzone w sprawie należności wraz odsetkami.

Sygnatura
I C 558/23
zobacz szczegóły

Wygrywamy z PKO BP w Sądzie Okręgowym w Legnicy - nieważna umowa z 2006 r.

13 kwietnia, 2023

Sąd Okręgowy w Legnicy po przeprowadzeniu jednej rozprawy ustalił nieważność umowy kredytowej Własny Kąt Hipoteczny z 2006 r. i zasądził na rzecz klientów naszej kancelarii ponad 230.000 zł!

Sygnatura
I C 638/22
Sędzia
Adam Mika
zobacz szczegóły

Kolejny raz wygrywamy z PKO BP w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu

27 marca, 2023

Kolejna prawomocna wygrana w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu i kolejny raz przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi Polskiemu. 

Sygnatura
I ACa 1613/22
zobacz szczegóły

Nieważna umowa PKO BP z 2004 r. - wygrywamy w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu

28 lutego, 2023

Sąd Okręgowy we Wrocławiu ustala nieważność umowy kredytowej zawartej przez klientów naszej kancelarii z PKO BP S.A. w 2004 r. i zasądza na rzecz kredytobiorców wszystkie dochodzone pozwem kwoty wraz z odsetkami.

Sygnatura
XII C 1377/21
zobacz szczegóły

Wygrywamy z PKO BP w Sądzie Okręgowym w Legnicy

21 lutego, 2023

Sąd Okręgowy w Legnicy ustalił, że umowa kredytu denominowanego w CHF „Własny Kąt Hipoteczny”, zawarta z PKO BP w 2009 r., jest nieważna. Na rzecz kredytobiorców sąd zasądził wszystkie dochodzone pozwem kwoty.

Sygnatura
I C 111/21
zobacz szczegóły

Prawomocnie wygrywamy z PKO BP w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu

31 stycznia, 2023

Wyrokiem z 31.01.2023 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu oddalił w zasadniczej części apelację banku PKO BP od korzystnego dla kredytobiorców wyroku Sądu Okręgowego w Legnicy z 3.08.2022 r. (I C 255/20), potwierdzając tym samym, że umowa kredytowa „Własny Kąt Hipoteczny" z 2006 r. jest nieważna w całości.

Sygnatura
I ACa 958/22
zobacz szczegóły

Po raz kolejny wygrywamy z PKO BP - nieważna umowa z 2007 r.

16 listopada, 2022

Sąd Okręgowy w Legnicy wyrokiem z 16.11.2022 r. ustalił, że umowa kredytowa Własny Kąt Hipoteczny z 2007 r. zawarta przez kredytobiorców z PKO BP, spłacana od samego początku w CHF, jest nieważna. Sąd zasądził na rzecz klientów kancelarii wszystkie dochodzone pozwem kwoty wraz z odsetkami.

Sygnatura
I C 643/21
zobacz szczegóły

Umowa PKO BP z 2005 r. nieważna - wygrywamy w Sądzie Okręgowym w Legnicy

15 listopada, 2022

Wyrokiem z 15.11.2022 r. Sąd Okręgowy w Legnicy ustalił nieważność umowy kredytowej PKO BP z 2005 r. i zasądził na rzecz kredytobiorców wszystkie dochodzone pozwem kwoty wraz z odsetkami.

Sygnatura
I C 702/21
zobacz szczegóły

Wygrywamy z PKO BP w niespełna 3 miesiące od wniesienia pozwu!

27 czerwca, 2022

Sąd Okręgowy w Legnicy wyrokiem z 27.06.2022 r. w sprawie prowadzonej przez naszą kancelarię ustalił, że umowa PKO BP „Własny Kąt Hipoteczny” jest nieważna w całości i zasądził na rzecz kredytobiorcy wszystkie dochodzone kwoty wraz z odsetkami.

Sygnatura
I C 246/22
zobacz szczegóły

Kolejny raz wygrywamy z PKO BP w Sądzie Okręgowym w Legnicy

10 maja, 2022

Wyrokiem z 10.05.2022 r. Sąd Okręgowy w Legnicy ustalił nieważność umowy kredytowej Własny Kąt Hipoteczny i zasądził na rzecz klientki kancelarii dochodzoną pozwem kwotę wraz z odsetkami.

Sygnatura
I C 274/21
zobacz szczegóły

Wygrywamy z PKO BP – umowa kredytowa nieważna

8 marca, 2022

Sąd Okręgowy w Legnicy ustala, że umowa kredytowa PKO BP jest nieważna w całości i zasądza na rzecz kredytobiorców wszystkie dochodzone pozwem kwoty.

Sygnatura
I C 255/20
zobacz szczegóły

Bezpłatna analiza umowy

Prześlij nam skan swojej umowy kredytowej do bezpłatnej analizy i dowiedz się, czy możliwe jest zakwestionowanie Twojej umowy, jakie korzyści może to przynieść oraz jakie są warunki prowadzenia sprawy przez kancelarię.