PREDA.info

Sąd Okręgowy w Legnicy : I C 399/22

Wygrywamy z mBankiem na pierwszej rozprawie - umowa nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Legnicy ustala, że umowa kredytu „Multiplan” waloryzowanego kursem CHF z 2009 r. jest nieważna i zasądza na rzecz kredytobiorców 265.025,65 zł wraz z odsetkami.

W prowadzonej przez naszą kancelarię sprawie Sąd Okręgowy w Legnicy, już na pierwszej rozprawie w dniu 25 lipca 2022 r.:

  1. ustalił, że Umowa o Kredyt Hipoteczny dla Osób Fizycznych „Multiplan” Waloryzowany Kursem CHF z grudnia 2009 roku zawarta pomiędzy powodami a BRE Bankiem z siedzibą w Warszawie jest nieważna;
  2. zasądził od strony pozwanej mBanku S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów kwotę 265 025,65 złotych z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 2 czerwca 2022 roku do dnia zapłaty;
  3. zasądził od strony pozwanej na rzecz powodów kwotę 11.834 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 10.834 złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Metryka wyroku

Sygnatura
I C 399/22
Bank
mBank S.A. (BRE Bank S.A.)
Data wniesienia pozwu
15 czerwca, 2022
Data wyroku
25 lipca, 2022
Liczba rozpraw
1
Wartość przedmiotu sporu
527.347 zł
Żądanie
ustalenie i zapłata
Wynik
wygrana kredytobiorców
Wyrok w sprawie I C 399/22 - strona 1

Bezpłatna analiza umowy

Prześlij nam skan swojej umowy kredytowej do bezpłatnej analizy i dowiedz się, czy możliwe jest zakwestionowanie Twojej umowy, jakie korzyści może to przynieść oraz jakie są warunki prowadzenia sprawy przez kancelarię.