PREDA.info

Wyroki w sprawach frankowych - mBank

Wyroki w sprawach kredytów frankowych prowadzonych przez naszą kancelarię przeciwko bankowi: mBank

Podwójna wygrana z mBankiem w Sądzie Okręgowym w Legnicy!

18 czerwca, 2024

Na pierwszej rozprawie Sąd ustala nieważność umowy dawnego BRE Banku (obecnie mBank) i jednocześnie oddala powództwo wzajemne banku o zwrot kapitału!

Sygnatura
I C 1072/23
Bank
mBank S.A.
(BRE Bank S.A.)
zobacz szczegóły

Wygrywamy z mBankiem w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze!

30 kwietnia, 2024

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze ustala nieważność umowy i zasądza na rzecz kredytobiorcy całą dochodzoną pozwem kwotę wraz z odsetkami od wezwania do zapłaty!

Sygnatura
I C 717/23
Bank
mBank S.A.
(BRE Bank S.A.)
zobacz szczegóły

Wygrywamy z mBankiem w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu!

25 kwietnia, 2024

Sąd Okręgowy we Wrocławiu na pierwszej rozprawie ustala nieważność umowy kredytowej BRE Banku (obecnie mBank) i zasądza na rzecz kredytobiorców wszystkie dochodzone pozwem kwoty wraz z odsetkami!

Sygnatura
XII C 1187/23
Bank
mBank S.A.
(BRE Bank S.A.)
zobacz szczegóły

Wygrywamy z mBankiem w Sądzie Okręgowym w Legnicy - nieważna umowa z 2007 r.!

16 kwietnia, 2024

Sąd Okręgowy w Legnicy na pierwszej rozprawie ustala nieważność umowy kredytowej i zasądza na rzecz kredytobiorców całą kwotę dochodzoną pozwem + odsetki od wezwania do zapłaty!

Sygnatura
I C 1223/23
Bank
mBank S.A.
(BRE Bank S.A.)
zobacz szczegóły

Wygrywamy z mBankiem w Sądzie Okręgowym w Legnicy - nieważna umowa z 2008 r.!

19 marca, 2024

Wyrok na pierwszej rozprawie nieco ponad 6 miesięcy od wniesienia pozwu - sąd w całości uwzględnia powództwo!

Sygnatura
I C 1013/23
Bank
mBank S.A.
(BRE Bank S.A.)
zobacz szczegóły

Nieważna umowa BRE Banku z 2007 r. - wygrywamy w Sądzie Okręgowym w Legnicy!

14 lutego, 2024

Sąd Okręgowy w Legnicy ustala, że umowa „kredytu frankowego” z 2007 r. zawarta z BRE Bankiem (obecnie mBank) jest nieważna i zasądza na rzecz kredytobiorców wszystkie dochodzone pozwem kwoty wraz z odsetkami.

Sygnatura
I C 131/22
Bank
mBank S.A.
(BRE Bank S.A.)
zobacz szczegóły

Wygrywamy w Sądzie Najwyższym z mBankiem!

8 lutego, 2024

Sąd Najwyższy oddala skargę kasacyjną mBanku od korzystnego dla Klienta naszej kancelarii, prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 22.10.2020 r.!

Bank
mBank S.A.
(BRE Bank S.A.)
zobacz szczegóły

Wygrywamy z mBankiem - nieważna umowa kredytowa z 2011 r.!

30 stycznia, 2024

Sąd Okręgowy w Legnicy ustala, że nieważna jest umowa „kredytu frankowego” z 2011 r. zawarta z BRE Bankiem (obecnie mBank) i zasądza na rzecz kredytobiorców wszystkie dochodzone pozwem kwoty.

Sygnatura
I C 653/23
Bank
mBank S.A.
(BRE Bank S.A.)
zobacz szczegóły

Umowa kredytu frankowego „Multiplan” z 2008 r. nieważna - wygrywamy w Sądzie Okręgowym w Legnicy!  

17 stycznia, 2024

Sąd Okręgowy w Legnicy ustala, że nie istnieje stosunek prawny wynikający z umowy kredytu hipotecznego „Multiplan” zawartej w 2008 r. z BRE Bankiem (obecnie mBank) i zasądza na rzecz kredytobiorców wszystkie dochodzone pozwem kwoty wraz z odsetkami.

Sygnatura
I C 340/23
Bank
mBank S.A.
(BRE Bank S.A.)
zobacz szczegóły

Prawomocnie wygrywamy z mBankiem w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu! Umowa kredytowa z 2008 r. nieważna!

20 grudnia, 2023

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu oddala w zasadniczym zakresie apelację banku i potwierdza, że umowa „kredytu frankowego” BRE Banku (obecnie mBank) z 2008 r. jest nieważna.

Sygnatura
I ACa 1794/23
Bank
mBank S.A.
(BRE Bank S.A.)
zobacz szczegóły

Umowa BRE Banku z 2008 r. nieważna - ponad 202.000 zł + odsetki zasądzone na rzecz kredytobiorców!

19 grudnia, 2023

Wygrywamy z mBankiem w Sądzie Okręgowym w Legnicy! Na pierwszej rozprawie sąd ustala, że umowa kredytu frankowego zawarta z BRE Bankiem w 2008 r. jest nieważna i zasądza na rzecz kredytobiorców wszystkie dochodzone pozwem kwoty wraz z odsetkami od wezwania do zapłaty!

Sygnatura
I C 640/23
Bank
mBank S.A.
(BRE Bank S.A.)
zobacz szczegóły

Kolejna wygrana z mBankiem w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze!

20 listopada, 2023

Umowa kredytu hipotecznego „Multiplan” z 2006 r. waloryzowanego kursem CHF jest nieważna. Po raz kolejny wygrywamy z mBankiem w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze!

Sygnatura
I C 157/23
Bank
mBank S.A.
(BRE Bank S.A.)
zobacz szczegóły

Wygrywamy z mBankiem w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze!

15 listopada, 2023

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze ustala nieważność umowy „kredytu frankowego” Multiplan, zawartej z BRE Bankiem S.A. w 2009 r. i zasądza na rzecz Klienta naszej kancelarii prawie 200.000 zł wraz z odsetkami od wezwania do zapłaty!

Sygnatura
I C 877/22
Bank
mBank S.A.
(BRE Bank S.A.)
zobacz szczegóły

Wygrywamy z mBankiem w sprawie kredytu spłaconego całkowicie w 2019 roku

6 października, 2023

Sąd Okręgowy w Legnicy, ustalając przesłankowo za nieważną umowę kredytu indeksowanego z 2008 r., zasądził na rzecz kredytobiorcy ponad 330.000 zł.

Sygnatura
I C 901/22
Bank
mBank S.A.
(BRE Bank S.A.)
zobacz szczegóły

Nieważna umowa BRE Banku z 2008 r. - wygrywamy w Sądzie Okręgowym w Legnicy!

23 sierpnia, 2023

Po nieco ponad 2 miesiącach od złożenia pozwu Sąd Okręgowy w Legnicy ustalił, że umowa kredytu frankowego „Multiplan” zawarta z BRE Bankiem w 2008 r. r. jest nieważna. Sąd zasądził na rzecz kredytobiorcy wszystkie dochodzone pozwem kwoty wraz z odsetkami (ponad 210.000 zł)!

Sygnatura
I C 639/23
Bank
mBank S.A.
(BRE Bank S.A.)
zobacz szczegóły

Wygrywamy z mBankiem w Sądzie Okręgowym w Legnicy - nieważna umowa z 2008 r.

8 sierpnia, 2023

Sąd Okręgowy w Legnicy uznaje za nieważną umowę kredytową „Multiplan” zawartą w 2008 r. z BRE Bankiem (obecnie mBank) i zasądza na rzecz kredytobiorcy wszystkie dochodzone kwoty wraz z odsetkami!

Sygnatura
I C 813/22
Bank
mBank S.A.
(BRE Bank S.A.)
zobacz szczegóły

Kolejny raz prawomocnie wygrywamy z mBankiem w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu!

18 lipca, 2023

Wyrokiem z 18.07.2023 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu potwierdził, że umowa kredytu indeksowanego zawarta z BRE Bankiem S.A. (obecnie mBank S.A.) jest nieważna. Korzyść kredytobiorców z wygrania sprawy to ok. 275.000 zł!

Sygnatura
I ACa 572/23
Bank
mBank S.A.
(BRE Bank S.A.)
zobacz szczegóły

Prawomocnie wygrywamy z mBankiem w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu!

28 czerwca, 2023

Sądu Apelacyjny we Wrocławiu wyrokiem z 28.06.2023 r. potwierdza, że umowa BRE Banku (obecnie mBank) jest nieważna. Wyrok zasądzający na rzecz klientki naszej kancelarii ponad 412.000 zł jest prawomocny!

Sygnatura
I ACa 1823/22
Bank
mBank S.A.
(BRE Bank S.A.)
zobacz szczegóły

Prawomocna nieważność kredytu dolarowego mBanku!

13 czerwca, 2023

Umowa kredytu indeksowanego kursem dolara amerykańskiego zawarta przez klientkę naszej kancelarii z mBankiem w 2009 r. jest nieważna. Potwierdza to wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 13.06.2023 r.

Sygnatura
I ACa 1826/22
Bank
mBank S.A.
(BRE Bank S.A.)
zobacz szczegóły

Wygrywamy z mBankiem w Sądzie Okręgowym w Poznaniu!

11 maja, 2023

Sąd Okręgowy w Poznaniu na pierwszej rozprawie ustalił nieważność umowy i zasądził na rzecz kredytobiorców wszystkie dochodzone pozwem należności - ponad 313.000 zł.

Sygnatura
XII C 1484/22
Bank
mBank S.A.
(BRE Bank S.A.)
zobacz szczegóły

Wygrywamy w Sądzie Najwyższym z mBankiem!

28 kwietnia, 2023

Postanowieniem z 28.04.2023 r. Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej mBanku od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 31.08.2021 r., wydanego w sprawie I ACa 391/21.

Sygnatura
I CSK 2024/22
Bank
mBank S.A.
(BRE Bank S.A.)
zobacz szczegóły

Wygrywamy z mBankiem w Sądzie Okręgowym w Legnicy - umowa z 2008 r. nieważna

21 marca, 2023

Sąd Okręgowy w Legnicy ustala nieważność umowy Multiplan z 2008 r. i zasądza na rzecz naszych klientów wszystkie dochodzone pozwem kwoty wraz z odsetkami.

Sygnatura
I C 372/22
Bank
mBank S.A.
(BRE Bank S.A.)
zobacz szczegóły

Wygrywamy z mBankiem - nieważna umowa kredytu indeksowanego z 2007 r.

22 grudnia, 2022

Sąd Okręgowy w Legnicy ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego zawartej w 2007 r. z BRE Bankiem S.A. (obecnie mBank) i zasądził na rzecz kredytobiorcy 433.482,59 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 24.05.2022 r. 

Sygnatura
I C 374/22
Bank
mBank S.A.
(BRE Bank S.A.)
zobacz szczegóły

Wygrywamy z mBankiem - nieważna umowa kredytu waloryzowanego kursem CHF z 2007 r.

23 listopada, 2022

Sąd Okręgowy w Legnicy w wyroku z 23 listopada 2022 r. ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „Multiplan” waloryzowany kursem CHF, zawarta w 2007 r. z BRE Bankiem S.A. - poprzednikiem prawnym strony pozwanej mBank S.A., jest nieważna w całości.

Sygnatura
I C 62/22
Bank
mBank S.A.
(BRE Bank S.A.)
zobacz szczegóły

Wygrywamy z mBankiem - nieważna umowa „Multiplan” z 2008 r.

20 października, 2022

Sąd Okręgowy w Warszawie ustalił nieważność umowy „Multiplan” z 2008 r. i zasądził na rzecz klientów kancelarii wszystkie dochodzone pozwem kwoty.

Bank
mBank S.A.
(BRE Bank S.A.)
zobacz szczegóły

Wygrywamy z mBankiem na pierwszej rozprawie - umowa nieważna w całości

25 lipca, 2022

Sąd Okręgowy w Legnicy ustala, że umowa kredytu „Multiplan” waloryzowanego kursem CHF z 2009 r. jest nieważna i zasądza na rzecz kredytobiorców 265.025,65 zł wraz z odsetkami.

Sygnatura
I C 399/22
Bank
mBank S.A.
(BRE Bank S.A.)
zobacz szczegóły

Kredyt indeksowany kursem dolara – umowa nieważna, ponad 410.000 zł na rzecz kredytobiorcy

13 lipca, 2022

Sąd Okręgowy w Legnicy wyrokiem z 13.07.2022 r. ustalił, że umowa kredytu indeksowanego kursem dolara amerykańskiego (USD) zawarta z BRE Bankiem S.A. w 2008 r. jest nieważna i zasądził na rzecz klientki naszej kancelarii ponad 410.000 zł.

Sygnatura
I C 462/21
Bank
mBank S.A.
(BRE Bank S.A.)
zobacz szczegóły

Wygrywamy z mBankiem - zasądzone ponad 412.000 zł + odsetki!

22 czerwca, 2022

Sąd Okręgowy w Legnicy wyrokiem z 22.06.2022 r. przesłankowo stwierdził nieważność umowy mBanku i zasądził od banku na rzecz kredytobiorcy reprezentowanego przez naszą kancelarię 412.177,37 zł + odsetki.

Sygnatura
I C 758/21
Bank
mBank S.A.
(BRE Bank S.A.)
zobacz szczegóły

Kolejna prawomocna wygrana z mBankiem

31 sierpnia, 2021

Wyrokiem z 31 sierpnia 2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie podtrzymał rozstrzygnięcie sądu I instancji stwierdzające nieważność umowy i zasądził na rzecz Klientów kancelarii dodatkowe 15.648,25 zł.

Sygnatura
I ACa 391/21
Bank
mBank S.A.
(BRE Bank S.A.)
zobacz szczegóły

Wygrywamy z mBankiem – umowa kredytowa nieważna

22 marca, 2021

Kolejny korzystny dla naszych Klientów wyrok – nieważność umowy stwierdzona w sentencji wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym.

Sygnatura
I C 633/18
Bank
mBank S.A.
(BRE Bank S.A.)
zobacz szczegóły

Prawomocnie wygrywamy z mBankiem

22 października, 2020

Sąd Apelacyjny w Warszawie uwzględnił złożoną przez naszą kancelarię apelację i zmienił na korzyść naszego klienta wyrok sądu I instancji. Umowa mBanku jest nieważna.

Sygnatura
I ACa 709/19
Bank
mBank S.A.
(BRE Bank S.A.)
zobacz szczegóły

Bezpłatna analiza umowy

Prześlij nam skan swojej umowy kredytowej do bezpłatnej analizy i dowiedz się, czy możliwe jest zakwestionowanie Twojej umowy, jakie korzyści może to przynieść oraz jakie są warunki prowadzenia sprawy przez kancelarię.