PREDA.info

Sędzia: Ewa Głowacka

Wyroki sędziego w sprawach kredytów frankowych prowadzonych przez naszą kancelarię

Prawomocna nieważność umowy GE Banku Mieszkaniowego w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu!

27 maja, 2024

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu podzielił argumenty przemawiające za nieważnością umowy GE Banku Mieszkaniowego (§ 17 z odwołaniem do kursu średniego NBP i marży kursowej) i w zasadniczej części oddalił apelację banku!

Sygnatura
I ACa 574/23
Bank
Bank BPH S.A.
(GE Bank Mieszkaniowy S.A.)
zobacz szczegóły

Bezpłatna analiza umowy

Prześlij nam skan swojej umowy kredytowej do bezpłatnej analizy i dowiedz się, czy możliwe jest zakwestionowanie Twojej umowy, jakie korzyści może to przynieść oraz jakie są warunki prowadzenia sprawy przez kancelarię.