PREDA.info

Wyroki w sprawach frankowych - Bank BPH

Wyroki w sprawach kredytów frankowych prowadzonych przez naszą kancelarię przeciwko bankowi: Bank BPH

Nieważna umowa Banku BPH z 2010 r. - wygrywamy w Sądzie Okręgowym w Legnicy!

17 kwietnia, 2024

Sąd Okręgowy w Legnicy podziela przedstawione przez kancelarię argumenty i ustala, że umowa kredytu indeksowanego kursem CHF zawarta w 2010 r. z Bankiem BPH S.A. jest nieważna.

Sygnatura
I C 77/23
zobacz szczegóły

Nieważna umowa GE Money Banku z 2006 r. - wygrywamy w Sądzie Okręgowym w Legnicy!

15 kwietnia, 2024

Sąd Okręgowy w Legnicy na pierwszej rozprawie ustala nieważność umowy dawnego GE Money Banku i zasądza na rzecz kredytobiorców wszystkie dochodzone pozwem kwoty wraz z odsetkami!

Sygnatura
I C 877/23
Bank
Bank BPH S.A.
(GE Money Bank S.A.)
zobacz szczegóły

Wygrywamy z Bankiem BPH w Sądzie Okręgowym w Legnicy - nieważna umowa GE Money Banku!

3 kwietnia, 2024

Sąd Okręgowy w Legnicy ustalił nieważność umowy kredytowej dawnego GE Money Banku i zasadził na rzecz kredytobiorczyni wszystkie dochodzone pozwem kwoty wraz z odsetkami!

Sygnatura
I C 690/22
Bank
Bank BPH S.A.
(GE Money Bank S.A.)
zobacz szczegóły

Nieważna umowa GE Money Banku z 2007 r. - wygrywamy w Sądzie Okręgowym w Legnicy!

20 marca, 2024

Sąd Okręgowy w Legnicy na pierwszej rozprawie ustala nieważność umowy dawnego GE Money Banku i zasądza na rzecz kredytobiorczyni ponad 190.000 zł + odsetki!

Sygnatura
I C 482/23
Bank
Bank BPH S.A.
(GE Money Bank S.A.)
zobacz szczegóły

Prawomocna nieważność umowy GE Money Banku - wygrywamy w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu!

12 stycznia, 2024

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu potwierdza, że umowa „kredytu frankowego” GE Money Banku jest w całości nieważna i zasądza na rzecz klientów naszej kancelarii wszystkie dochodzone pozwem kwoty wraz z odsetkami od wezwania do zapłaty.

Sygnatura
I ACa 183/23
Bank
Bank BPH S.A.
(GE Money Bank S.A.)
zobacz szczegóły

Umowa GE Money Banku z 2007 r. nieważna - zasądzone ponad 183.400 zł oraz ponad 100.000 CHF + odsetki na rzecz kredytobiorców!

18 grudnia, 2023

Wygrywamy z Bankiem BPH w Sądzie Okręgowym w Legnicy! Sąd ustala, że umowa „kredytu frankowego” zawarta w 2007 r. z GE Money Bankiem jest nieważna i zasądza wszystkie dochodzone pozwem kwoty wraz z odsetkami od wezwania do zapłaty.

Sygnatura
I C 691/22
Bank
Bank BPH S.A.
(GE Money Bank S.A.)
zobacz szczegóły

Wygrywamy z Bankiem BPH w Sądzie Rejonowym w Głogowie!

20 listopada, 2023

Wyrok zaoczny Sądu Rejonowego w Głogowie po nieco ponad 2 miesiącach od wniesieniu pozwu! Po raz kolejny wygrywamy z Bankiem BPH!

Sygnatura
I C 1373/23
Bank
Bank BPH S.A.
(GE Money Bank S.A.)
zobacz szczegóły

Nieważna umowa GE Money Banku z 2006 r. - wygrywamy w Sądzie Okręgowym w Legnicy!

15 listopada, 2023

Sąd Okręgowy w Legnicy ustala, że umowa „kredytu frankowego” zawarta z GE Money Bankiem jest nieważna, a stosunek prawy nawiązany na jej podstawie nie istnieje i zasądza na rzecz kredytobiorców wszystkie dochodzone pozwem należności wraz z odsetkami!

Sygnatura
I C 247/22
Bank
Bank BPH S.A.
(GE Money Bank S.A.)
zobacz szczegóły

Umowa GE Money Banku nieważna - wygrywamy w Sądzie Okręgowym w Legnicy!

26 października, 2023

Umowa kredytu frankowego zawarta z GE Money Bankiem jest nieważna. Sąd zasądza na rzecz kredytobiorców wszystkie dochodzone pozwem kwoty wraz z odsetkami od wezwania do zapłaty!

Sygnatura
I C 663/21
Bank
Bank BPH S.A.
(GE Money Bank S.A.)
zobacz szczegóły

Prawomocnie wygrywamy z Bankiem BPH w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu!

26 września, 2023

Umowa kredytu denominowanego zawarta z Bankiem BPH jest nieważna. Mimo uwzględnienia przez Sąd Apelacyjny zarzutu zatrzymania, na rzecz kredytobiorców zasądzone zostały wszystkie dochodzone należności wraz z odsetkami!

Sygnatura
I ACa 2131/22
zobacz szczegóły

Umowa GE Money Banku prawomocnie nieważna - wygrywamy w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu!

4 lipca, 2023

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu potwierdza, że umowa GE Money Banku z 2006 r. jest nieważna i zasądza na rzecz kredytobiorców ponad 190.000 zł oraz odsetki od wezwania do zapłaty (ok. 70.000 zł)!

Sygnatura
I ACa 1247/22
Bank
Bank BPH S.A.
(GE Money Bank S.A.)
zobacz szczegóły

Umowa GE Money Banku z 2007 r. nieważna - wygrywamy w Sądzie Okręgowym w Legnicy

30 czerwca, 2023

Sąd Okręgowy w Legnicy ustala nieważność umowy GE Money Banku i zasądza na rzecz klientów naszej kancelarii całą dochodzoną pozwem kwotę (ponad 102.000 zł) wraz z odsetkami od wezwania do zapłaty!

Sygnatura
I C 581/21
Bank
Bank BPH S.A.
(GE Money Bank S.A.)
zobacz szczegóły

Umowa GE Money Banku z 2007 r. nieważna - wygrywamy w Sądzie Okręgowym w Legnicy!

14 czerwca, 2023

Sąd Okręgowy w Legnicy ustala, że umowa „kredytu frankowego” zawarta w 2007 r. z GE Money Bankiem jest nieważna i zasądza na rzecz kredytobiorców wszystkie dochodzone pozwem kwoty wraz z odsetkami.

Sygnatura
I C 480/22
Bank
Bank BPH S.A.
(GE Money Bank S.A.)
zobacz szczegóły

Prawomocnie wygrywamy z Bankiem BPH w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu

12 kwietnia, 2023

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu prawomocnie potwierdził, że umowa kredytu denominowanego zawarta przez klienta naszej kancelarii z Bankiem BPH w 2005 r. jest nieważna.

Sygnatura
I ACa 2030/22
zobacz szczegóły

Umowa GE Banku Mieszkaniowego nieważna - wygrywamy w Sądzie Okręgowym w Legnicy

14 grudnia, 2022

Wyrokiem z 14.12.2022 r. Sąd Okręgowy ustalił nieważność umowy kredytowej GE Banku Mieszkaniowego i zasądził na rzecz klientki kancelarii wszystkie dochodzone pozwem należności wraz z odsetkami. 

Sygnatura
I C 684/22
Bank
Bank BPH S.A.
(GE Money Bank S.A.)
zobacz szczegóły

Wygrywamy w Sądzie Okręgowym w Legnicy - umowa GE Money Banku nieważna

20 września, 2022

Sąd Okręgowy w Legnicy wyrokiem z 20.09.2022 r. ustalił, że umowa kredytu indeksowanego zawarta w 2007 r. z GE Money Bankiem S.A. jest nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorców wszystkie dochodzone pozwem kwoty wraz z odsetkami.

Sygnatura
I C 611/21
Bank
Bank BPH S.A.
(GE Money Bank S.A.)
zobacz szczegóły

Wygrywamy z Bankiem BPH S.A. - umowa kredytu denominowanego nieważna

12 lipca, 2022

Po przeprowadzeniu jednej rozprawy Sąd Okręgowy w Legnicy ustalił, że umowa kredytu denominowanego zawarta z Bankiem BPH S.A. jest nieważna w całości i zasądził na rzecz kredytobiorcy wszystkie dochodzone pozwem kwoty. 

Sygnatura
I C 850/21
zobacz szczegóły

Nieważna umowa kredytu denominowanego Banku BPH z 2005 r.

12 lipca, 2022

Sąd Okręgowy w Legnicy wyrokiem z 12.07.2022 r. ustalił, że umowa kredytu denominowanego zawarta w 2005 r. z Bankiem BPH S.A. jest nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorców wszystkie dochodzone pozwem kwoty wraz z odsetkami.

Sygnatura
I C 648/21
zobacz szczegóły

Umowa GE Money Banku nieważna

1 kwietnia, 2022

Sąd Okręgowy w Legnicy wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym ustala przesłankowo nieważność umowy kredytowej GE Money Banku i zasądza na rzecz kredytobiorców ponad 391.000 zł.

Sygnatura
I C 421/21
Bank
Bank BPH S.A.
(GE Money Bank S.A.)
zobacz szczegóły

Bezpłatna analiza umowy

Prześlij nam skan swojej umowy kredytowej do bezpłatnej analizy i dowiedz się, czy możliwe jest zakwestionowanie Twojej umowy, jakie korzyści może to przynieść oraz jakie są warunki prowadzenia sprawy przez kancelarię.